Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển chuyên gia phiên dịch cho hội thảo “Tăng cường sự tham gia và Nâng cao hiệu quả giám sát độc lập của các TCXH và cộng đồng địa phương về thay đổi rừng”

1. Giới thiệu chung

Chuyển đổi rừng là một nguyên nhân gây ra mất rừng và suy thoái rừng (DFFD) ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh vùng duyên hải Bắc Trung Bộ nói riêng. Mất rừng và suy thoái rừng và khai thác gỗ trái phép từ các cuộc chuyển đổi rừng dẫn đến các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương sống dựa vào rừng. Vì lý do này, Đề án giảm phát thải Bắc Trung bộ của Việt Nam có một số hành động ưu tiên đòi hỏi chuyển đổi rừng phải sự tham gia của các bên liên quan khác nhau, từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức quần chúng, các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội (TCXH) và các cộng đồng địa phương.

Dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Đề án giảm phát thải Bắc Trung bộ” (sau đây gọi tắt là Dự án), do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Mạng lưới nông nghiệp bền vững và tài nguyên thiên nhiên Châu Á Nepal (ANSAB), được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Địa bàn thực hiện dự án là 6 tỉnh vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Đối tượng hưởng lợi chính của dự án là các cộng đồng địa phương vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Một trong những đầu ra quan trọng của Dự án là đề xuất đến Ban Chỉ đạo Đề án Giám phát thải Bắc Trung bộ một Hệ thống Giám sát độc lập của các Tổ chức xã hội (TCXH) và cộng đồng về thay đổi rừng. Dự án đề xuất Hệ thống giám sát độc lập của các TCXH và cộng đồng về thay đổi rừng (viết tắt là FCIM) dựa trên việc phân tích các phương pháp giám sát thay đổi rừng hiện đang áp dụng tại Việt Nam[1] và kết quả 7 cuộc hội thảo với 30 TCXH và 299 người dân tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ[2] trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2019.

Trung tâm SRD có kế hoạch phối hợp với TCLN và Liên Hiệp hội KHKT Việt Nam tổ chức Cuộc hội thảo đối thoại với các nhà hoạch định chính sách cấp quốc gia nhằm đưa ra thảo luận các vấn đề về điều kiện và khoảng trống để các TCXH và cộng đồng địa phương tham gia giám sát độc lập về thay đổi rừng đồng thời khuyến nghị cơ chế/hệ thống giám sát thay đổi rừng độc lập do TCXH và người dân chủ động để áp dụng và triển khai trong khuôn khổ Đề án Giám phát thải Bắc Trung bộ. Hội thảo này nằm trong Kế hoạch Phối hợp 2018-2019 ký tháng 7 năm 2018 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp và được diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Nhà khách Quốc Hội, 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dự án ANSAB cần tuyển 02 chuyên gia thực hiện công việc phiên dịch với các thông tin như sau:

2. Nội dung công việc và thù lao

Nội dung công việc: dịch ca bin Anh – Việt và Việt - Anh

Thù lao của các chuyên gia phiên dịch tại hội thảo “Tăng cường sự tham gia và Nâng cao hiệu quả giám sát độc lập của các TCXH và cộng đồng địa phương về thay đổi rừng” ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Nhà khách Quốc Hội là 6,933,000 đồng mỗi chuyên gia. Bằng chữ: Sáu triệu chín trăm ba mươi ba nghìn đồng tương đương 300 USD.

Tiền công trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân (10%) của chuyên gia. SRD có trách nhiệm nộp thuế cho cơ quan thuế theo đúng luật thuế thu nhập cá nhân của nhà nước Việt Nam.

Ngoài khoản trên, SRD sẽ không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí nào khác.

3. Yêu cầu đối với chuyên gia

  • Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về tiếng Anh;
  • Có kinh nghiệm biên dịch các tài liệu liên quan đến lâm nghiệp;
  • Có kinh nghiệm phiên dịch tại các hội thảo, hội nghị liên quan đến lâm nghiệp.

4. Trách nhiệm của SRD

  • Cung cấp các tài liệu dịch cho chuyên gia;
  • Thanh toán cho chuyên gia theo hợp đồng được thống nhất bởi 2 bên.

 

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến trợ lý dự án theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 27 tháng 5 năm 2019.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại đây. 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt