Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển tập huấn viên “Tập huấn GNRRTT cho người khuyết tật /thân nhân”

 1. 1. Thông tin chung
  Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

  Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị” năm 2019-2020 có hoạt động tập huấn Phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho NKT và thân nhân tại các xã dự án. Do vậy, dự án cần tuyển hai tập huấn viến để thực hiện hoạt động này.

  2. Mục đích và mục tiêu:
  2.1. Mục đích:
  Hòa nhập và nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai của người khuyết tật và thân nhân nhằm giúp giảm thiểu rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra với nhóm đối tượng này.

  2.2. Mục tiêu:
  Sau khóa học người khuyết tật và thân nhân của họ có thể:
  - Hiểu rõ các khái niệm về các loại hình thiên tai đặc thù tại địa phương;
  - Hiểu và biết cách ứng phó và/hoặc phòng ngừa thiên tai để chủ động tốt hơn;
  - Có thể lập được kế hoạch ứng phó thiên tai cho gia đình;
  - Chủ động tham gia và tiến trinh lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng của mình.

  3. Đối tượng học dự kiến:
   Là người khuyết tật và thân nhân;
   Mong muốn tham gia tập huấn và có thể chia sẻ lại với người thân và người khác trong cộng đồng;
   Ưu tiên người khuyết tật ở vùng nguy cơ cao và chưa được tham gia các lớp tập huấn phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong phạm vi dự án VM064 và các dự án khác nếu có.
  4. Nội dung: tập trung vào các nội dung sau
   Khái niệm các loại hình thiên tai;
   Phân tích về các loại hình thiên tai đặc thù của địa phương;
   Một số kỹ năng cơ bản ứng phó thiên tai;
   Những điều nên và không nên trước, trong và sau thiên tai;
   Lập kế hoạch ứng phó thiên tai cấp hộ gia đình.
  • Phương pháp dạy học:
   Sử dụng các công cụ trực quan: Hình ảnh, tranh ảnh, vật thể..
   Trao đổi trực tiếp;
   Thảo luận nhóm;
   Thực hành.
  5. Thời gian, thời lượng và địa điểm:
  • Thời gian bắt đầu của hoạt động: Từ 23/9/2019 đến tháng 10/2019
  • Thời gian cụ thể của từng xã dự kiến (sẽ chốt lại sau khi thống nhất với các xã)
  • Thời lượng: 01 ngày/xã/1 lớp tập huấn.
  • Địa điểm: các xã dự án gồm Gio Phong, Gio Châu, Gio Việt và Gio An.
  6. Chi phí:
  • Theo định mức và ngân sách của dự án Nâng cao vị thế người khuyết tật; dự kiến trong khoảng từ 200,000-800,000đ/người ngày tùy theo trình độ chuyên môn và kinh nghiệm;
  • Dự kiến thời gian: 1 ngày chuẩn bị và báo cáo chung cho các lớp, 1 ngày tập huấn tại hiện trường;
  • Chi phí trên chưa bao gồm tiền hỗ trợ đi lại, tiền ăn và thuế TNCN.

  7. Báo cáo, giám sát:
  • Tập huấn viên báo cáo tình hình và kết quả tập huấn cho dự án sau mỗi lớp tập huấn (theo mẫu SRD). Báo cáo phải có những đánh giá kết quả đầu vào và kết quả đầu ra, kết quả lớp tập huấn, phương pháp và khuyến nghị.
  • Cán bộ SRD sẽ hỗ trợ và giám sát lớp tập huấn theo lịch dự kiến.
  8. Yêu cầu với tập huấn viên
  • Là NKT tại vùng dự án;
  • Đã tham gia các lớp tập huấn ToT và các lớp về ứng phó thiên tai của SRD cũng như các tổ chức phi chính phủ khác tổ chức; nắm vững các kiến thức về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai có hòa nhập NKT;
  • Linh hoạt trong nội dung và phương pháp tùy theo khả năng của người học;
  • Có kỹ năng truyền đạt và kiểm soát thời gian tốt;
  • Hiểu rõ các khó khăn của người khuyết tật trong cuộc sống và trong ứng phó thiên tai
  • Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

 2. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng click vào đây.
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt