Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển chuyên gia hỗ trợ kĩ thuật

Dự án “Chia sẻ và Vận động Chính sách Khí hậu cho Thích ứng (CLAR)- Dự án Rà soát đánh giá Tài chính Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” (VM065)

1. Thông tin chung
Dự án “Chia sẻ và Vận động Chính sách Khí hậu cho Thích ứng (CLAR)- Dự án Rà soát đánh giá Tài chính Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” do Tổ chức CARE tài trợ cho Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững thực hiện trong giai đoạn từ 15/01/2019 đến 15/12/2019
Mục đích của dự án là thí điểm theo dõi tài chính khí hậu, để kiểm tra các nhà tài trợ của OECD có đang báo cáo tài chính khí hậu cho các hoạt động thích ứng ở các nước đang phát triển phản ánh thực tế hay không, tức là không có báo cáo quá mức; Điều tra các hoạt động thích ứng được hỗ trợ có nhắm mục tiêu đến các bộ phận dễ bị tổn thương nhất hay không và nếu các hoạt động này nhạy cảm về giới.; Phát triển một phương pháp giúp các tổ chức xã hội dân sự (CSO,) ở các quốc gia khác thực hiện phân tích tương tự dễ dàng hơn.
2. Nhiệm vụ của chuyên gia: Hỗ trợ nhóm cán bộ kỹ thuật dự án thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu hoạt động trong khuân khổ dự án thời gian từ 18/1/2019 đến 15/12/2019 liên quan tới việc lựa chọn các dự án theo danh sách CARE cung cấp dựa trên các tiêu chí giới, thích nghi, giảm thiểu; nhận xét các dự án theo khía cạnh nghèo đói, dễ bị tổn thương, hỗ trợ lập bộ câu hỏi phỏng vấn những người liên quan, tổng hợp các câu trả lời để thu thập và truy cập số liệu

3. Trách nhiệm của SRD
• Hoàn thành công việc theo kế hoạch của dự án
• Thù lao cho chuyên gia sau khi hoàn thành công việc với mức 700 USD (Bẩy trăm đô la Mỹ) đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của Việt Nam, số tiền này được quy đổi và trả cho chuyên gia bằng tiền VNĐ, quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng thanh toán tại ngày ký hợp đồng chuyên gia tư vấn giữa hai bên
4. Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm của chuyên gia
• Có trình độ học vấn về giới, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo
• Có kinh nghiệm làm các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, cân bằng giới tại các địa phương.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Ông Vũ Công Lân, cán bộ dự án, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , điện thoại: 024 39436678-402 hạn ngày 17/01/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui click vào đây

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt