Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Hỗ trợ các nhóm/hộ sinh kế tìm hiểu thông tin và tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương thông qua diễn đàn chia sẻ và nghiên cứu hành động

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tên hoạt động: Hỗ trợ các nhóm/hộ sinh kế tìm hiểu
thông tin và tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương
thông qua diễn đàn chia sẻ và nghiên cứu hành động
Mã: 1.8

1. Tổng quát
Nhiệm vụ:
Chuyên gia chuẩn bị và tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẻ:
- Chuẩn bị/soạn kế hoạch, chương trình, tài liệu tham khảo cho hội thảo trao đổi và chia sẻ;
- Trực tiếp điều hành, thúc đẩy tại hiện trường;
- Hỗ trợ tổ nhóm xây dựng kế hoạch kinh doanh; kế hoạch hành động và tìm hiểu các nguyên tắc đạo đức kinh doanh (bao gồm: xây dựng ý tưởng kế hoạch hành động về tìm hiểu và tiếp cận thị trường, giới thiệu về sản phẩm, các kênh kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhãn mác và mẫu mã sản phẩm; các khuyến nghị với người sản xuất và đề xuất kế hoạch hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo; các nguyên tắc tuân thủ trong kinh doanh)
- Đề xuất ý tưởng cho một nhóm sinh kế khởi nghiệp chuyên bán các sản phẩm địa phương.
- Viết báo cáo và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy các nhóm sinh kế tìm hiểu và tiếp cận thị trường cho các nông sản địa phương;

Vị trí: Chuyên gia

Thời gian làm việc: 5 ngày (tháng 1-3/2020)
Đối tượng học viên: Các thành viên nhóm sinh kế/hộ sinh kế các xã dự án.
Khu vực làm việc: Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
2. Bối cảnh
Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

Theo đề xuất và kết luận của chuyên gia độc lập trong báo cáo khảo sát ban đầu tháng 10/2018 có các nội dung về hoạt động sinh kế gồm:
Các mô hình sinh kế được đánh giá rất cao. Nhưng để đảm bảo tính bền vững, cần xem xét:
o Chú trọng hỗ trợ phát triển thị trường cho các sản phẩm của các mô hình sinh kế. Cần xác định rõ quy mô nhân rộng mô hình đến mức nào thì có lợi cho các nhóm hộ;
o Có thể có sự canh tranh giữa các CLB về thị trường đối với các mô hình sinh kế cùng sản phẩm. Do đó cần xác định nên hay không nên liên kết các CLB trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;
o Cần nâng cao năng lực marketing, tìm hiếm thị trường cho các thành viên chủ chốt của các CLB để đảm bảo sản phẩm của mô hình sinh kế có thị trường ổn định, đảm thu nhập cho NKT;
o Cần hỗ trợ xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích cho các nhóm đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển CLB cũng như chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau về cuộc sống tinh thần.
Thực trạng hoạt động sinh kế của người khuyết tật và thân nhân tại các xã dự án chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp và một số cây trồng ngắn ngày. Sản phẩm làm ra bán tại các chợ địa phương. Một số mô hình sinh kế do dự án hỗ trợ, mặc dù đã xây dựng đề án và kế hoạch sản xuất kinh doanh trước khi thực hiện, tuy nhiên do là sinh kế tạo thu nhập thêm nên các mô hình chưa được đầu tư thời, gian công sức cũng như các nguồn lực khác để có thể sản xuất thành hàng hóa và có kế hoạch tiếp cận thị trường. (Xem thêm báo cáo giám sát hiện trường ngày 27/12/2019 đính kèm).
Vì vậy, dự án đã thiết kế và đưa vào kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 về hỗ trợ tìm hiểu và tiếp cận thị trường cho các hộ/nhóm sinh kế. Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị” năm 2019-2020 có hoạt động hỗ trợ các nhóm/hộ sinh kế của người khuyết tật và thân nhân. Do đó, dự án cần tuyển chọn 2 chuyên gia với các nội dung như sau:
3. Mục tiêu và kết quả mong đợi:
3.1. Mục tiêu:
- Nhóm/hộ có bản kế hoạch kinh doanh với 4 cấu phần: 1/Kế hoạch tiếp thị, bán hàng, xây dựng hợp đồng và tuân thủ đạo đức kinh doanh; 2/ kế hoạch sản xuất và tuân thủ quy trình sản xuất, 3/kế hoạch phân bổ lao động trong hộ và nhóm, 4/kế hoạch vốn;
- Xây dựng kế hoạch hành động cho kế hoạch kinh doanh và đề xuất hỗ trợ nguồn lực từ dự án trong năm 2020 và 3 năm tiếp theo;
- Các đại biểu tham dự hiểu và khám phá được vai trò, giá trị đóng góp của bản thân vào sự phát triển của tổ nhóm và hộ và bán được sản phẩm ra thị trường và đem lại thu nhập bền vững;Tìm hiểu và khai thác các chương trình chính sách cho việc phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương.
3.2. Kết quả mong đợi
- Các nhóm và hộ sinh kế trao đổi và chia sẻ các thông tin về tìm hiểu, tiếp cận thị trường cũng như khó khăn và thực trạng hiện tại và được truyền cảm hứng sau hội thảo chia sẻ ;
- Các nhóm/hộ hiểu được yêu cầu của thị trường để có thể đầu tư thời gian, nguồn lực và có kế hoạch sản xuất phù hợp và kết nối được với các bên nhằm tiêu thụ sản phẩm;
- Các nhóm/hộ có thể giới thiệu, quảng bá, kết nối các sản phẩm với/qua các kênh khác nhau như truyền thống và điện tử;
- 80% thành viên nhóm/hộ sinh kế tham gia vào các mạng lưới trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như hàng nông sản của nông dân tại địa phương;
4. Phương pháp tổ chức:
• Sử dụng phương pháp chia sẻ có sự tham gia, huy động và thúc đẩy tối đa sự tham gia của các thành viên nhóm/hộ sinh kế và các bên liên quan tại các xã dự án;
• Sử dụng các chia sẻ của các nhóm/hộ sinh kế, các bên tham gia liên quan từ các ban nghành cấp xã/ huyện/ tỉnh cũng như kinh nghiệm của chuyên gia thúc đẩy để đạt được những mong đợi nêu trên;
• Chia sẻ những thông tin, những kinh nghiệm của người nông dân khi tiếp cận thị trường tại chỗ và cả khu vực lân cận.
5. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia thúc đẩy:
Để thực hiện được các mục tiêu và mong đợi trên, chuyên gia thúc đẩy cần thực hiện những hoạt động sau:
a) Tìm hiểu thực trạng địa phương qua tài liệu dự án;
b) Phối hợp cùng trợ lý và quản lý chương trình của SRD và đối tác để thống nhất nội dung, tài liệu, phương pháp, cách thức tổ chức và thực hiện hoạt động;
c) Phối hợp với nhóm cán bộ dự án SRD và đại diện các nhóm/hộ sinh kế để chuẩn bị các thông tin giới thiệu sản phẩm và chia sẻ tại câu lạc bộ và khác;
d) Thiết kế kế hoạch, chương trình, những yêu cầu về tổ chức và hậu cần hoạt động chia sẻ, trao đổi và lập kế hoạch tiếp cận thị trường của nhóm/hộ sinh kế;
e) Điều hành, thúc đẩy hội thảovà thực hiện thị sát thị trường tại địa bàn dự án;
f) Gợi ý và đề xuất ý tưởng khởi nghiệp (giới thiệu và bán các sản phẩm địa phương qua các kênh)/tiếp cận thị trường qua các kênh khác nhau cho một nhóm sinh kế tại một trong các xã dự án;
g) Viết báo cáo kết quả hội thảo cũng như tổng hợp kế hoạch của các nhóm/hộ sinh kế, đặc biệt là kế hoạch tìm hiểu và tiếp cận thị trường với các hàng nông sản có thể thu được khối lượng lớn, đánh giá và đề xuất các giải pháp để theo dõi, giám sát và thúc đẩy các nhóm/hộ sinh kế thực hiện các kế hoạch trong thời gian tiếp theo.
6. Yêu cầu đối với chuyên gia thúc đẩy:
• Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
• Có kinh nghiệm điều hành và thúc đẩy hội thảo, diễn đàn, mạng lưới các nhóm nông dân, các nhóm sở thích, câu lạc bộ, v.v;
• Có kinh nghiệm làm việc và thúc đẩy các nhóm/hộ sinh kế hoặc nhóm sở thích trong việc phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập; cũng như các phương pháp tổ chức, phối hợp nhằm tiếp cận thị trường và tiêu thụ/bán nông sản do người dân sản xuất;
• Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên, đặc biệt là làm việc với người khuyết tật và thân nhân;
• Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
• Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em và Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;
• Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
• Ưu tiên tư vấn đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.
7. Thời gian thực hiện:

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Số ngày

1

Thiết kế kế hoạch, chương trình, đề cương/kịch bản chi tiết, những yêu cầu về tổ chức và hậu cần của chuyên gia cho hoạt động

Tuần 2 tháng 1

01

2

Hoàn thiện kế hoạch, chương trình

Tuần 1 tháng 2

0,5

3

Điều hành và thúc đẩy hội thảo tại thực địa, kết hợp gợi ý/đề xuất ý tưởng khởi nghiệp

Tuần 3 tháng 2

 

2,5

4

Viết báo cáo kết quả của hội thảo và tổng hợp kế hoạch của các nhóm/hộ sinh kế, đánh giá và đề xuất các giải pháp để theo dõi, giám sát và thúc đẩy các nhóm/hộ sinh kế thực hiện các kế hoạch.

Tuần 2 tháng 3

01

 

Tổng thời gian làm việc của chuyên gia

 

05 ngày

 

Ghi chú: các hoạt động có thể tùy thực tế để linh hoạt thực hiện trước và sau.

8. Ngân sách:
• Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD nhưng không vượt quá 2.000.000đ/ ngày (Hai triệu đồng). Mức thù lao của chuyên gia đã bao gồm thuế TNCN.
• Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.
9. Hỗ trợ từ SRD
• Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
• Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
• Thanh toán thù lao cho giảng viên và cố vấn kỹ thuật.
Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 15 tháng 1 năm 2019.


Đối tác chiến lược ngành in

in bạt