Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Cán bộ chương trình dự án "Đối thoại về phát triển rừng bền vững ở Việt Nam"

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức danh: Cán bộ Chương trình
Phòng ban / Bộ phận: Chương trình
Địa điểm làm việc: Huế, Quảng Trị
Loại hợp đồng: Xác định thời hạn
Báo cáo cho: Quản lý chương trình miền Trung tại Huế
Các vị trí báo cáo cho: Không
I. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG
Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam. Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của các cộng đồng nông thôn khó khăn, hỗ trợ họ nâng cao đời sống và quản lý nguồn tài nguyên bền vững.
Các giá trị của tổ chức: Tự chủ; Trách nhiệm giải trình/Minh bạch; Chia sẻ và học hỏi; Chú trọng vào kết quả/tác động; và Thúc đẩy sự tham gia.
II. CHƯƠNG TRÌNH
Theo kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2022 của tổ chức, chương trình của SRD được thực hiện tại các cộng đồng nghèo, chịu nhiều thiệt thòi ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung của Việt Nam và tập trung vào 3 mảng chính: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; và Dịch vụ. Các can thiệp trong chương trình hướng đến tầm nhìn “Các cộng đồng dễ bị tổn thương có quyền kiểm soát nguồn lực và làm chủ cuộc sống của họ trong một môi trường lạnh mạnh, bền vững và một xã hội được quản trị tốt”.
III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Nhiệm vụ chính của vị trí này là cùng với đối tác thực hiện và quản lý dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững ở Việt Nam” theo kế hoạch thực hiện và kinh phí được duyệt. Ngoài ra, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động điều tra khảo sát phát triển dự án, khi có yêu cầu và tùy theo kinh nghiệm có thể được phân công, hỗ trợ nhóm viết dự án mới của SRD, xây dựng kinh phí; hỗ trợ các dự án khác, đồng thời có trách nhiệm tham gia vào mọi hoạt động chung của tổ chức.
IV. CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC CHÍNH
Bên trong: Ban Quản lý, bộ phận chương trình, Quản lý Hành chính - Tài chính;
Bên ngoài: Các nhà tài trợ, các đối tác, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước hoạt động trong cùng lĩnh vực, cộng đồng, người hưởng lợi.
V. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐẢM NHIỆM
1. Lập kế hoạch hoạt động và ngân sách của dự án định kỳ (tháng, quí, 6 tháng, năm) để triển khai hoặc phối hợp với đối tác triển khai;
2. Hỗ trợ xây dựng và duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách chi tiết thuộc dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững ở Việt Nam” do đối tác gửi đến, nếu có;
3. Kiểm tra, rà soát báo cáo chi tiêu hàng tháng của dự án do đối tác và phòng Tài chính gửi;
4. Trực tiếp thực hiện và hỗ trợ đối tác thực hiện các hoạt động hiện trường trong phạm vi dự án từ lập kế hoạch dự án, tập huấn, hội thảo, truyền thông, ấn phẩm truyền thông đến giám sát các hoạt động và chi phí;
5. Viết báo cáo tiến độ dự án theo thời gian qui định của tổ chức, cơ quan quản lý và nhà tài trợ (quí, 6 tháng, năm, kết thúc dự án);
6. Soạn bản tham chiếu, quảng cáo tìm chuyên gia, đàm phán và giám sát chất lượng của chuyên gia, đóng góp vào báo cáo và thanh toán cho chuyên gia theo quy định;
7. Theo dõi tiến độ thực hiện của dự án và tổng hợp thông tin, số liệu để báo cáo khi cần;
8. Tham gia đánh giá kết quả thực hiện của dự án, khi cần;
9. Viết tin, bài truyền thông để quảng bá về dự án;
10. Thực hiện các công tác tổ chức, hậu cần cho các hoạt động dự án (gửi giấy mời, liên hệ đại biểu, đặt các dịch vụ, đề nghị thanh toán, tổ chức sự kiện, báo cáo giám sát, v.v);
11. Góp ý cho các báo cáo, sản phẩm của dự án do các đối tác, chuyên gia xây dựng ;
12. Lưu trữ các dữ liệu hoạt động, tài liệu, sản phẩm của dự án;
13. Thực hiện điều tra khảo sát nhằm xây dựng dự án trong phạm vi chương trình của tổ chức khi được phân công (có thể dự án trong hoặc ngoài nhóm);
14. Viết một phần đề xuất dự án theo khả năng kiến thức chuyên môn (khi được phân công (có thể dự án trong hoặc ngoài nhóm);
15. Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm trong tổ chức và thực hiện các hoạt động dự án cũng như nâng cao năng lực thông qua tập huấn, hội thảo cho đối tác và người dân ở vùng dự án;
16. Các công việc khác khi được phân công.
VI. THẨM QUYỀN ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Cán bộ chương trình có thẩm quyền quyết định chính trong các công việc sau: Thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá tiến độ dự án, viết báo cáo dự án cũng như hỗ trợ và giám sát đối tác trong quản lý và thực hiện các hoạt động dự án tại hiện trường.
VII. CÁC YÊU CẦU VỀ HỌC VẤN, KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM
1. Kiến thức chuyên môn
- Kiến thức cơ bản về lâm nghiệp và phát triển cộng đồng;
- Công nghệ phần mềm Terra-I hoặc tương đương trong giám sát thay đổi rừng theo thời gian thực
- Giới và lồng ghép giới trong các hoạt động của dự án;
- Phát triển, quản lý và thực hiện dự án;
- Hiểu biết về các chủ đề liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng tại địa phương, trong nước và trong khu vực cũng như trên thế giới;
- Nắm bắt, phân tích các nhu cầu và lĩnh vực quan tâm của nhà tài trợ.
2. Kỹ năng
- Lập kế hoạch công việc;
- Thu thập thông tin, phân tích, viết báo cáo;
- Làm việc với các cấp khác nhau;
- Điều phối, kiểm tra giám sát các hoạt động của dự án;
- Giao tiếp, nắm bắt thông tin;
- Làm việc nhóm; làm việc với các bên khác nhau bao gồm đối tác địa phương và tổ nhóm cộng đồng;
- Quản lý tài chính, kế toán cơ bản.
Tiêu chuẩn tuyển dụng
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành lâm nghiệp hoặc các ngành liên quan;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc tại tổ chức phi chính phủ là một lợi thế;
- Có kỹ năng đám phán, thuyết trình, phân tích và tổ chức tốt;
- Hiểu biết các chủ đề liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng;
- Có kỹ năng quản lý dự án, viết báo cáo, viết một phần đề xuất dự án theo sự phân công;
- Nói và viết tiếng Anh tốt;
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Sẵn sàng đi công tác thực địa theo yêu cầu công việc;
- Trách nhiệm, hoà đồng, tích cực trong công việc;
- Không có tiền sử về xâm hại trẻ em.
MỨC LƯƠNG
Mức lương thỏa thuận, tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm.
Các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo Chính sách của Trung tâm SRD.
LOẠI HÌNH HỢP ĐỒNG: Toàn thời gian, thời gian hợp đồng là 2 năm.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Đơn xin dự tuyển bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Việt
- Sơ yếu lý lịch
- Bằng tốt nghiệp và các văn bằng khác (nếu có)
HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: Hồ sơ vui lòng gửi email tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/2/2020.
Lưu ý: Những ứng viên qua vòng hồ sơ sẽ được liên hệ phỏng vấn. Hồ sơ dự tuyển sẽ không được hoàn trả. Ưu tiên các hồ sơ đến sớm.


Để biết thêm thông tin về Trung tâm SRD xin xem chi tiết tại website: www.srd.org.vn
Theo qui định về Chính sách Bảo vệ Trẻ em của Trung tâm SRD, nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, bao gồm cả các đại diện và chuyên gia bên ngoài làm việc theo hợp đồng với SRD, Trung tâm SRD có quyền thực hiện các thủ tục sàng lọc hồ sơ đối với tất cả các ứng viên khi tuyển dụng.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt