Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển chuyên gia tập huấn nhân rộng mô hình Chăn nuôi gà bản địa theo hướng an toàn sinh học có sử dụng đệm lót sinh học

 1. 1.Tổng quát

 

Vị trí:                         

Nhiệm vụ:

 

 

 

Thời gian làm việc:

Tổng số lớp tập huấn:

Số lượng học viên:

Khu vực làm việc:

Đơn vị tổ chức:

Chuyên gia báo cáo cho:

Chuyên gia

-       Soạn thảo chương trình và tài liệu tập huấn,

-       Trực tiếp tập huấn và hỗ trợ tại 8 bản dự án,

-       Viết báo cáo tổng hợp kết quả tập huấn và đề xuất các giải pháp để theo dõi, giám sát để phát triển mô hình.

Từ tháng 5 đến tháng 12/2020, theo 02 đợt tập huấn, hỗ trợ.

02 lớp/ đợt với thời lượng là 02 ngày/lớp

30 học viên/ lớp

Xã Muổi Nọi và xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

                       

 1. 2.Thông tin chung

Dự án "Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Sơn La”. Mục tiêu của những lớp tập huấn là giúp người dân phát triển được số lượng đàn gà bản địa, có kỹ thuật chăn nuôi tốt để hạn chế tỉ lệ gà chết, biết cách tự quản lý và hợp tác để hướng tới thị trường tiêu thụ lớn hơn, qua đó giúp các hộ dân có thêm thu nhập từ việc chăn nuôi này. Thông tin cụ thể về hoạt động này như sau:

 1. 3.Mục tiêu và kết quả mong đợi của hoạt động4.Phương pháp tập huấn
  1. a)100% học viên tham gia đầy đủ vào các đợt tập huấn;
  2. b)90% học viên cam kết và sẽ áp dụng kỹ thuật để mở rộng hoạt động chăn nuôi gà bản địa tại hộ gia đình;
  3. c)90% học viên nắm rõ các kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về chăn nuôi gà, tự tin và chủ động áp dụng khi chăn nuôi gà tại gia đình;
  4. d)Học viên sẵn sàng hỗ trợ nhau, tự quản lý và hợp tác cùng nhau để tìm các mối bán gà thương phẩm;
  5. e)Lãnh đạo và các ban ngành địa phương sẽ quan tâm và tham gia trong việc hỗ trợ và phát triển mô hình chăn nuôi gà bản địa sau khi các lớp tập huấn được thực hiện.

-       Sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia, huy động và thúc đẩy tối đa sự tham gia của người dân;

-       Tập huấn theo hình thức thực hành, vừa học vừa áp dụng;

-       Kết hợp hoạt động vừa tập huấn, vừa đi thăm các hộ gia đình thực hiện tốt mô hình cũng như chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gà bản địa tại 8 bản dự án.

 1. 5.Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia và cố vấn kỹ thuật SRD

Để thực hiện được các mục tiêu và mong đợi trên, chuyên gia và cố vấn kỹ thuật cần phải thực hiện những hoạt động sau:

 1. a)Phối hợp cùng cán bộ dự án để thống nhất nội dung, tài liệu, phương pháp, cách thức thực hiện các lớp tập huấn, lộ trình tập huấn;
 2. b)Soạn thảo chương trình và tài liệu tập huấn dựa trên những kết quả kế thừa, đúc kết từ năm 2018 và 2019;
 3. c)Trực tiếp tập huấn tại 08 bản trong dự án, theo lộ trình đã thống nhất;
 4. d)Viết báo cáo kết quả tập huấn và đưa ra những khuyến nghị để 2 xã dự án cùng 8 bản duy trì và phát triển mô hình.
 5. 6.Yêu cầu đối với chuyên gia:
 • Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Có kinh nghiệm tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thực tế tại các dự án trong và ngoài tổ chức SRD;
 • Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên, đặc biệt là làm việc với người dân tộc thiểu số;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em và Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
 • Ưu tiên tư vấn đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.
 1. 7.Yêu cầu đối với Cố vấn kỹ thuật để góp ý, hoàn thiện tài liệu tập huấn
 • Trình độ bậc đại học trở lên, chuyên ngành nông nghiệp;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án về nông, lâm nghiệp, đặc biệt là các dự án về phát triển sinh kế hộ gia đình, trong đó có chăn nuôi gà;
 • Đã có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động phát triển chăn nuôi cho các dự án trong và ngoài SRD;
 • Có kinh nghiệm trong việc biên soạn, góp ý và hoàn thiện các tài liệu tập huấn.
 1. 8.Công việc và thời gian thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Số ngày

1

Phối hợp cùng cán bộ dự án để thống nhất nội dung, tài liệu, phương pháp, cách thức thực hiện các lớp tập huấn, lộ trình tập huấn.

Lên chương trình, đề cương và lộ trình chi tiết cho các lớp, các đợt tập huấn.

Xây dựng nội dung, kế hoạch bài giảng và lịch trình thực hiện, những yêu cầu về tổ chức và hậu cần của chuyên gia đối với khóa tập huấn

Tuần 3 tháng 5

02

2

Hoàn thiện tài liệu tập huấn và tài liệu phát tay cho học viên

Tuần 3 tháng 5

0,5

3

Tiến hành tập huấn tại thực địa

Tuần 4 tháng 6 và tuần 3 tháng 9

08

4

Viết và hoàn thiện báo cáo cho các đợt tập huấn và đề xuất các giải pháp để theo dõi, giám sát và hỗ trợ.

Tuần 2 tháng 6 và tuần 4 tháng 9

2,5

 

Tổng thời gian làm việc của chuyên gia

 

13 ngày

 1. 9.Ngân sách/ kinh phí

Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD nhưng không vượt quá 2.000.000đ/ ngày (Hai triệu đồng). Thời gian làm việc của Cố vấn kỹ thuật SRD để góp ý, bổ sung và hoàn thiện tài liệu tập huấn là 02 ngày với thù lao là 3,500,000đ/ngày. Tất cả mức thù lao trên đã bao gồm thuế TNCN.

Chuyên gia sẽ làm việc theo lộ trình đã thống nhất giữa Quản lý dự án và cán bộ chương trình của dự án. Thời gian bắt đầu từ tháng 5/2020 và kéo dài đến tháng 12/2020 (linh hoạt theo các đợt tập huấn và hỗ trợ). Báo cáo kết quả tập huấn cho từng đợt sẽ được chuyên gia viết và hoàn thiện sau 07 ngày, khi kết thúc mỗi đợt tập huấn.

Ghi chú:

-       Ăn, ở, đi lại tại thực địa sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.

 1. 10.Hỗ trợ từ SRD
 • Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Làm các thủ tục thanh quyết toán thù lao cho chuyên gia và cố vấn kỹ thuật.
 1. 11.Thông tin liên hệ

Chuyên gia quan tâm xin gửi hồ sơ tư vấn đến: Mr. Bùi Quốc Quân theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10 tháng 05 năm 2020

Hồ sơ tư vấn gồm:

 • Kế hoạch, chương trình và nội dung thực hiện các lớp tập huấn;
 • CV của chuyên gia.
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt