Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển tập huấn viên tập huấn kĩ năng sơ cấp cứu cho thành viên nòng cốt

 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

    1. Xây dựng đề cương, thiết kế chương trình, nội dung bài         giảng

    2. Thúc đẩy, hướng dẫn tập huấn

    3. Viết báo cáo kết quả sau khóa tập huấn

Vị trí:                                      Tập huấn viên

Thời gian làm việc:                Tháng 05-06 năm 2020

Đối tượng học viên:               Khoảng 90 thành viên là thành viên nòng cốt các xã dự án

Khu vực làm việc:                  Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Đơn vị tổ chức:                      Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

 1. 2. Bối cảnh
  Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.
  Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị” năm 2019-2020 có hoạt động tập huấn các kỹ năng sơ cấp cứu cho các thành viên nòng cốt thuộc các câu lạc bộ NKT các xã dự án; theo kết quả tập huấn lớp lần một năm 2019; dự án cần tuyển chọn chuyên gia tập huấn với các nội dung sau:
  3. Mục đích khóa tập huấn
  Trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu cho thành viên nòng cốt các xã nhằm xây dựng năng lực cho nhóm hỗ trợ để hỗ trợ cộng đồng trong ứng phó giảm thiểu các tai nạn trong đời sống hàng ngày và/hoặc do thiên tai gây ra.
  4. Kết quả mong đợi sau khóa tập huấn
  - 03 lớp tập huấn cho 30 học viên là thành viên nòng cốt (có thể là người khuyết tật tự lực hoặc thân nhân);
  - 100% học viên phải nắm được các kỹ năng cơ bản cứu hộ và sơ cấp cứu;
  - 70% học viên thực hành thông thạo được các bài tập về kỹ năng sơ cấp cứu;
  - Các học viên tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong ứng phó thiên tai và hoạt động diễn tập của dự án nếu có thể;
  - Các học viên có thể chia sẻ và hướng dẫn lại cho các thành viên khác trong CLB và cộng đồng.
  5. Nhiệm vụ và trách nhiệm của giảng viên chính và giảng viên hỗ trợ
  Đặc thù đây là khóa tập huấn có nội dung Cứu hộ và sơ cấp cứu nên yêu cầu cần hơn 70% thời lượng là học viên thực hành các kỹ năng. Do vậy, yêu cầu đối với giảng viên chính như sau:
  - Dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cũng như yêu cầu đặt ra để xây dựng tài liệu phù hợp cho đối tượng được nêu ở Mục 1. Tài liệu này cần cần xây dựng và chuyển cho SRD 5 ngày trước khi triển khai hoạt động để bổ sung và góp ý nếu có;
  - Đánh giá đầu vào, đầu ra của học viên tham gia khóa tập huấn về các kỹ năng Cứu hộ - Sơ cấp cứu.
  - Tiến hành tập huấn các kỹ năng về cứu hộ và sơ cấp cứu cho nhóm nòng cốt theo các nội dung chính sau:
   Nội dung bài giảng có thể bao gồm:
  - Sơ cứu chảy máu/cầm máu;
  - Sơ cứu gãy xương;
  - Sơ cứu đuối nước;
  - Sơ cứu vết thương phần mềm và băng bó vết thương;
  - Kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn;
  + Giảng viên hỗ trợ sẽ hỗ trợ cho giảng viên chính trong quá trình quan sát thực hành và hương dẫn thực hành cho các tham dự viên.
   Bài giảng cần ngắn gọn, dễ hiểu và minh họa cụ thể cho từng nội dung/ kỹ năng.
   Nội dung và kỹ năng cần được cập nhật mới nhất.
   Giảng viên hướng dẫn cụ thể tất cả các bước.
   Phương pháp tập huấn:
  - Sử dụng phương pháp cùng tham gia và sử dụng hình ảnh trực quan.
  - Các bài giảng về kỹ năng yêu cầu 100% các học viên bắt buộc phải tham gia thực hành, thời gian thực hành phải lớn hơn 70% thời lượng.
  - Giảng viên cần sử dụng phương pháp cầm tay chỉ việc đối với các buổi thực hành.
  6. Yêu cầu đối với giảng viên
  - Chuyên môn và kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã tham gia giảng dạy các lớp tập huấn về Cứu hộ và sơ cấp cứu và tập huấn về các kỹ năng mềm cho nhóm; có chứng chỉ ToT về cứu hộ và sơ cấp cứu;
  - Kỹ năng và phương pháp: Làm việc với cộng đồng; kỹ năng thu hút và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng;
  - Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ;
  - Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
  - Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.
  7. Báo cáo:
  Sau khi kết thúc toàn khóa đợt tập huấn, giảng viên chính cần viết một báo cáo ngắn gọn bằng tiếng việt với các nội dung chủ yếu bao gồm: Nội dung, phương pháp đã triển khai, kết quả đạt được, các đánh giá về tổ chức, học viên, các đề xuất (nếu có) hoặc nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của khóa tập huấn. Giảng viên đưa ra các đề xuất để nâng cao năng lực cho nhóm và duy trì nhóm hoạt động hiệu quả. Báo cáo cần gửi lại cho SRD trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc tập huấn.
  8. Hỗ trợ từ SRD
  - Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc
  (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
  - Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
  - Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;
  Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 25 tháng 05 năm 2020.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt