Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia xây dựng cơ chế hoạt động

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CHO

MẠNG LƯỚI VNGO-EVFTA

 

1. Thông tin chung

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như giày dép, dệt may, gạo, và gỗ. Tuy nhiên, EU cũng yêu cầu Việt Nam phải kiểm soát tốt, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn môi trường và xã hội, giảm thiểu các động không tốt đến phát triển bền vững như ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính, gian lận thương mại, khai thác gỗ và buôn bán gỗ bất hợp pháp. Chương 13 về Thương Mại và Phát triển bền vững (TSD) của EVFTA cũng yêu cầu phải có sự giám sát độc lập để đảm bảo EVFTA hạn chế đến mức thấp nhất các tác động xấu đến phát triển bền vững. Điều này yêu cầu phải có sự tham gia tích cực của các Tổ chức Phi Chính phủ.  

 Để củng cố, kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình VPA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các Phi Chính phủ trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến Thương mại gỗ bền vững, SRD đã thành lập một Mạng lưới VNGO-EVFTA với sự tham gia của các tổ chức thành viên của mạng lưới VNGO-FLEGT, một số tổ chức Phi Chính phủ và Hiệp hội gỗ có năng lực, quan tâm đến cả hai Hiệp định VPA/FLEGT. Để chuẩn bị cho cuộc họp Khởi động thành lập mạng lưới VNGO-EVFTA sẽ diễn ra vào ngày 16/11/2020 sắp tới, Trung tâm SRD cần tuyển một chuyên gia xây dựng cơ chế hoạt động cho mạng lưới VNGO-EVFTA.

2. Nhiệm vụ của chuyên gia

- Xây dựng cơ chế hoạt động cho mạng lưới VNGO-EVFTA

- Chỉnh sửa cơ chế hoạt động dựa trên các góp ý của SRD và các thành viên trong Mạng lưới được đưa ra thông qua cuộc họp Khởi động mạng lưới

3. Trách nhiệm của SRD

- Gửi các thông tin cần thiết về mạng lưới VNGO-EVFTA

- Hỗ trợ thù lao cho chuyên gia sau khi hoàn thành các công việc trên.

4. Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm của chuyên gia

- Có trình độ chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;

- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững.

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các cơ chế hoạt động cho một mạng lưới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CHO

MẠNG LƯỚI VNGO-EVFTA

 

1. Thông tin chung

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như giày dép, dệt may, gạo, và gỗ. Tuy nhiên, EU cũng yêu cầu Việt Nam phải kiểm soát tốt, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn môi trường và xã hội, giảm thiểu các động không tốt đến phát triển bền vững như ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính, gian lận thương mại, khai thác gỗ và buôn bán gỗ bất hợp pháp. Chương 13 về Thương Mại và Phát triển bền vững (TSD) của EVFTA cũng yêu cầu phải có sự giám sát độc lập để đảm bảo EVFTA hạn chế đến mức thấp nhất các tác động xấu đến phát triển bền vững. Điều này yêu cầu phải có sự tham gia tích cực của các Tổ chức Phi Chính phủ.  

 Để củng cố, kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình VPA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các Phi Chính phủ trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến Thương mại gỗ bền vững, SRD đã thành lập một Mạng lưới VNGO-EVFTA với sự tham gia của các tổ chức thành viên của mạng lưới VNGO-FLEGT, một số tổ chức Phi Chính phủ và Hiệp hội gỗ có năng lực, quan tâm đến cả hai Hiệp định VPA/FLEGT. Để chuẩn bị cho cuộc họp Khởi động thành lập mạng lưới VNGO-EVFTA sẽ diễn ra vào ngày 16/11/2020 sắp tới, Trung tâm SRD cần tuyển một chuyên gia xây dựng cơ chế hoạt động cho mạng lưới VNGO-EVFTA.

2. Nhiệm vụ của chuyên gia

- Xây dựng cơ chế hoạt động cho mạng lưới VNGO-EVFTA

- Chỉnh sửa cơ chế hoạt động dựa trên các góp ý của SRD và các thành viên trong Mạng lưới được đưa ra thông qua cuộc họp Khởi động mạng lưới

3. Trách nhiệm của SRD

- Gửi các thông tin cần thiết về mạng lưới VNGO-EVFTA

- Hỗ trợ thù lao cho chuyên gia sau khi hoàn thành các công việc trên.

4. Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm của chuyên gia

- Có trình độ chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;

- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững.

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các cơ chế hoạt động cho một mạng lưới
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt