Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Cán bộ tổ chức họp online

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN CÁN BỘ TỔ CHỨC HỌP ONLINE CHO

CUỘC HỌP KHỞI ĐỘNG MẠNG LƯỚI VNGO-EVFTA

 

1. Thông tin chung

Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) và Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực, bước vào quá trình thực hiện. Hai Hiệp định trên tạo ra rất nhiều triển vọng cho quản trị rừng, thương mại gỗ tại Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức cho các tổ chức xã hội trong quá trình tham gia giám sát các cam kết trong VPA/FLEGT, EVFTA về quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững.

Trong bối cảnh này, SRD đã tổ chức hoạt động đánh giá năng lực các tổ chức thuộc mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có quan tâm tới cả hai Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA nhằm thành lập mạng lưới mới có tên là VNGO-EVFTA. Kết quả bước đầu của hoạt động này đã được SRD trình bày ti Diễn đàn Quản trị rừng lần 3 ngày 21 tháng 10 vừa qua. Đến nay, kết quả đánh giá năng lực của các tổ chức đã hoàn thiện, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) sẽ tổ chức cuộc họp online và offline với các thành viên mạng lưới, với mục đích công bố khởi động mạng lưới VNGO-EVFTA và thảo luận quy chế, kế hoạch hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới.

Trung tâm SRD dự kiến tuyển nhóm chuyên gia để hỗ trợ kết nối, tổ chức họp online cho các thành viên mạng lưới ở các tỉnh ngoài Hà Nội không thể đến tham gia họp tại Văn phòng SRD.

 

2. Nhiệm vụ của chuyên gia

- Giám sát tiến độ công việc, phân công, duyệt video, kịch bản, điều hành máy móc online

- Tạo phòng và điều khiển đầu cầu trực tuyến từ xa

- Điều khiển và hỗ trợ điều khiển phòng họp

- Phụ trách đường âm thanh cho phòng họp

- Phụ trách điều khiển kỹ xảo động trong video (thanh tên diễn giả, thanh thông tin, logo,...)

- Phụ trách điều khiển camera tại phòng họp

 

3. Trách nhiệm của SRD

- Gửi các thông tin cần thiết về cuộc họp cho cán bộ

- Hỗ trợ thù lao cho cán bộ sau khi hoàn thành các công việc trên.

 

4. Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm của chuyên gia

- Có trình độ chuyên môn liên quan đến công nghệ thông tin;

- Có kinh nghiệm trong tổ chức online các buổi hội thảo có sự tham gia của nhiều bên tham gia;

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt