Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia hướng dẫn thành lập, vận hành nhóm VSLA

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hướng dẫn thành lập, vận hành các nhóm Tiết kiệm – vay vốn cấp thôn bản (VSLA)

 

1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

 1. 1.Soạn thảo chương trình và tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành nhóm VSLA (bao gồm cả cách thức giám sát hoạt động của nhóm);
 2. 2.Trực tiếp hướng dẫn thành viên của 8 nhóm VSLA thực hiện các buổi sinh hoạt;
 3. 3.Viết báo cáo tổng hợp về kết quả tập huấn, đưa ra các khuyến nghị để cán bộ dự án theo dõi, giám sát.

Vị trí:                                      Tư vấn/ chuyên gia trong nước

Thời gian làm việc:                 02 đợt (tháng 3 và tháng 12/2021.)

Tổng số lớp tập huấn              Đợt 1 gồm 08 lớp, với thời lượng là 01 ngày/ lớp.

                                                Đợt 2 gồm 8 ngày, mỗi bản 01 ngày.

Khu vực làm việc:                  Địa điểm: xã Nậm Lầu và Chiềng Pha huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Đơn vị:                                    Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Báo cáo:                                  Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

 

 1. 2.Bối cảnh

Dự án "Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp tại vùng núi cao Tây Bắc do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ, được Trung tâm SRD thực hiện và phối hợp với UBND huyện Thuận Châu, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La triển khai các hoạt động tại 4 xã gồm Muổi Nọi, Bon Phặng, Nậm Lầu và Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023.

Sau 02 tháng thực hiện, dự án đã triển khai, tổ chức được một số hoạt động chính sau: Tổ chức họp khởi động dự án; thực hiện điều tra cơ bản và đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH tại các xã dự án.

Nhằm nối tiếp các hoạt động nêu trên (đặc biệt là tại 02 xã mới – Nậm Lầu và Chiềng Pha, dự án sẽ tổ chức 08 lớp hướng dẫn “Thành lập và vận hành các nhóm Tiết kiệm – Vay vốn cấp thôn bản (VSLA)” cho thành viên của các nhóm sở thích tại 8 bản thuộc 2 xã mới (Nậm Lầu và Chiềng Pha) của dự án. Mục đích của việc thành lập và vận hành các nhóm VSLA nhằm hỗ trợ thành viên của các nhóm sở thích tăng cường đoàn kết, chủ động hơn nữa trong việc Tiết kiệm và cho nhau vay những khoản vay nhỏ và vừa để phát triển kinh tế gia đình cũng như tăng sự hỗ trợ, đùm bọc nhau trong cộng đồng. Thông tin cụ thể về hoạt động này như sau:

 1. 3.Mục tiêu và kết quả mong đợi của hoạt động
  1. a)100% học viên tham gia đầy đủ vào các lớp, các buổi hướng dẫn;
  2. b)100% thành viên nhóm VSLA cam kết và tham gia thường xuyên trong các buổi sinh hoạt nhóm để đóng tiết kiệm và vay vốn hàng tháng;
  3. c)100% thành viên của các nhóm VSLA sẽ sử dụng các khoản vay đúng mục đích để thực hiện các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế gia đình cũng như tăng tình đoàn kết trong cộng đồng;
  4. d)Một bộ chương trình, tài liệu hướng dẫn dễ hiểu, dễ ứng dụng sẽ được tư vấn/ chuyên gia biên soạn và hoàn thiện, có thể sử dụng lâu dài sau này khi dự án kết thúc;
  5. e)Lãnh đạo địa phương sẽ quan tâm và tham gia trong việc hỗ trợ và nhân rộng mô hình này tại những bản không thực hiện dự án.
  6. 4.Nhiệm vụ và trách nhiệm của tư vấn/ chuyên gia
   1. a)Phối hợp cùng cán bộ dự án để thống nhất nội dung tài liệu hướng dẫn, phương pháp, cách thức thực hiện các đợt hướng dẫn;
   2. b)Soạn thảo chương trình và tài liệu hướng dẫn;
   3. c)Trực tiếp hướng dẫn tại 08 thôn bản;
   4. d)Viết báo cáo kết quả các đợt hướng dẫn VSLA tại 8 bản;
   5. e)Trực tiếp tham gia hướng dẫn cho tất toán VSLA năm đầu tiên vào cuối năm 2021.
   6. 5.Phương pháp

-          Sử dụng phương pháp có sự tham gia, huy động và thúc đẩy tối đa sự tham gia của người dân;

-          Hướng dẫn theo hình thức thực hành, cầm tay chỉ việc là chính;

 1. 6.Thời gian và kinh phí

6.1 Chương trình làm việc dự kiến.

Tư vấn/ chuyên gia sẽ làm việc trong khoảng thời gian từ tháng 3 và tháng 12/2021, tùy theo tình hình của đại dịch COVID-19 và điều kiện người dân tại 8 bản bố trí thời gian. Báo cáo kết quả hướng dẫn sẽ được tư vấn viết và hoàn thiện chậm nhất là cuối tháng 4/2021.

Chương trình làm việc của tư vấn/ chuyên gia cho các lớp tập huấn và hướng dẫn thành lập, vận hành các nhóm VSLA được thông tin cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Số ngày làm việc có tính phí (Đợt 1)

Số ngày làm việc có tính phí (Đợt 2)

 1. 1.

Thảo luận cùng cán bộ dự án và quản lý dự án của SRD về nội dung, đề cương, phương pháp cho các lớp tập huấn

01 ngày

0

 1. 2.

Xây dựng tài liệu cho các lớp tập huấn

01 ngày

01 ngày

 1. 3.

Họp với cán bộ dự án và quản lý dự án SRD để thống nhất những nội dung, phương pháp

01 ngày

0

 1. 4.

Thực hiện các lớp tập huấn, hướng dẫn tại địa bàn dự án

08 ngày

08 ngày

 1. 5.

Viết báo cáo tập huấn

04 ngày

0

 

Tổng số ngày làm việc có tính phí

15 ngày

09 ngày

6.2 Kinh phí

Tổng thời gian làm việc dự kiến là 24 ngày cho tư vấn với thù lao tối đa là 3,000,000đ/ ngày tùy theo kinh nghiệm và năng lực. Tất cả mức thù lao trên đã bao gồm thuế TNCN.

Ghi chú:

-          Ăn, ở, đi lại tại thực địa sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.

 1. 7.Yêu cầu đối với tư vấn:
 • Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Có kinh nghiệm hướng dẫn/ tập huấn về VSLA tại các dự án trong và ngoài tổ chức SRD;
 • Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên, đặc biệt là làm việc với người dân tộc thiểu số;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em và Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
 • Ưu tiên tư vấn đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.
 1. 8.Hỗ trợ từ SRD
 • Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với giảng viên để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao cho giảng viên và cố vấn kỹ thuật.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt