Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Phiên dịch và Biên dịch cho Diễn đàn Đa bên lần IV về Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Tuyển phiên dịch và biên dịch cho Diễn đàn đa bên lần thứ 4 về giám sát quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững

 1. 1.Đặt vấn đề

Diễn đàn giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức diễn ra hàng năm bởi Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với Tổng Cục lâm nghiệp (TCLN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) nhằm thúc đẩy hiệu quả sự tham gia của các tổ chức xã hội vào giám sát quản trị rừng và theo dõi Hiệp định Đối tác tự nguyện thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), đến nay diễn đàn Quản trị rừng thường niên đã tổ chức ba lần với sự tham gia của nhiều đại biểu quốc gia và quốc tế từ các cơ quan Chính phủ, các Tổ chức nghiên cứu, các Tổ chức phi chính phủ, các Hiệp hội, các Tổ chức quốc tế, chuyên gia độc lập và truyền thông.

            Trong bối cảnh VPA/FLEGT hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị thực thi, đồng thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2020, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), cơ quan chủ quản Dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, EU, các cơ quan có liên quan, Mạng lưới VNGO-FLEGT và VNGO-EVFTA tổ chức Diễn đàn Quản trị rừng lần thứ 4 với chủ đề  “Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững”.

SRD cần tuyển phiên dịch và biên chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động với nội dung chi tiết như sau:

 1. Dịch tài liệu hội thảo gồm: các bài trình bày của hội thảo
 2. Dịch carbin tại hội thảo vào ngày 25/8/2021.
 1. 2.Kết quả mong đợi

Đại biểu tham dự hội thảo gồm các đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, các Tổ chức nghiên cứu, các Tổ chức phi chính phủ, các Hiệp hội, các Tổ chức quốc tế, chuyên gia độc lập và truyền thông, đặc biệt các đại biểu từ các nhà tại trợ quốc tế như EU và FERN và các tổ chức quốc tế.

Để thực hiện hoạt động này, phiên dịch cần đảm bảo chất lượng và truyền tải đầy đủ các thông tin và chính xác của đại biểu từ tiếng Việt – Anh – Việt.

 

 1. 3.Yêu cầu đối với phiên dịch
 2. 4.Hỗ trợ từ SRD
 • Có bằng cấp về ngoại ngữ;
 • Kinh nghiệm trên 05 năm trong lĩnh vực dịch các chuyên môn về lâm nghiệp, đa dạng sinh học và nội dung tương tự;
 • Có kinh nghiệm dịch carbin
 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với phiên dịch để thực hiện công việc
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;

Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt