Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Tư vấn góp ý bộ tài liệu hướng dẫn điều tra, giám sát rừng bằng phần mềm CFMS

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Chuyên gia tư vấn góp ý

bộ tài liệu hướng dẫn điều tra, giám sát rừng bằng phần mền CFMS

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Suy thoái rừng là một trong những vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vấn đề này là việc thực thi không đầy đủ các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, thông tin chưa đầy đủ về độ che phủ của rừng và giám sát rừng không chặt chẽ. Hơn nữa, nguyên nhân gốc rễ là hệ thống thông tin dữ liệu về rừng chưa được cập nhật đầy đủ; các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương ít cơ hội tham gia trong quá trình ra các quyết định liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ, nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo từ các cơ quan quản lý các cấp còn chồng chéo và liên tục thay đổi.

Dự án “Đối thoại về Phát triển Rừng bền vững ở Việt Nam” - mã số VM067 với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị từ tháng 07/2020 đến tháng 06/2022. Địa bàn thực hiện của dự án là tỉnh Quảng Trị, Việt Nam – tỉnh có tỷ lệ suy thoái rừng cao và các xã dự án bao gồm Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrông. Đối tượng hưởng lợi là các Tổ chức xã hội (TCXH) tại tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông, trong khi các Tổ nhóm Cộng đồng (CĐ) chủ yếu là từ các xã dự án. Người dân thuộc 3 xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

Dự án đã phát triển một Hệ thống độc lập giám sát biến động rừng gần thời gian thực (FCIM) bằng việc sử dụng và phân tích ảnh viễn thám qua phần mềm CFMS. Qua thực tiễn thực hiện dự án đã chứng tỏ việc ứng dụng phầm mềm CFMS đạt hiệu quả cao với sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương.

Với hệ thống theo dõi và cập nhật đã được xây dựng và phát triển trong nước, thông qua dự án, các tổ chức xã hội sẽ được xây dựng năng lực về sử dụng hệ thống theo dõi và cập nhật biến động rừng (sau đây gọi là hệ thống dữ liệu) để thu thập và xác nhận biến động rừng để làm tư liệu và căn cứ đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp qua đó thúc đẩy các cơ quan này tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi ngoài dự kiến và đưa ra các giải pháp kịp thời trong quản trị rừng của địa phương và vùng.

Nhằm nâng mở rộng và cao năng lực của các TCXH địa phương và Tổ nhóm CĐ cùng các đối tượng sử dụng thông tin từ hệ thống dữ liệu trong việc báo cáo và phân tích các nguyên nhân thực tế dẫn tới biến động rừng, làm cơ sở trao đổi với các Cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, Dự án triển khai xây dựng bản hướng dẫn về sử dụng hệ thống điều tra và sử dụng phần mềm CFMS cũng như xây dựng các báo cáo phục vụ công tác đào tạo hướng dẫn xây dựng dữ liệu và bản đồ diễn biến rừng do cộng đồng địa phương tự thực hiện.

SRD cần tuyển 01 chuyên gia cao cấp có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn đóng góp ý kiến cho bộ tài liệu hướng dẫn điều tra, giám sát rừng bằng phần mền CFMS

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Mục tiêu cụ thể của dự án:

Xây dựng bản hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm CFMS và xây dựng dữ liệu trong hệ thống giám sát độc lập biến động rừng gần thời gian thực.

Mục tiêu cụ thể:

Dự án nhằm xây dựng xây dựng hệ thống các hướng dẫn bao gồm:

 1. a)Hướng dẫn thu nhận ảnh vệ tinh
 2. b)Hướng dẫn xử lý ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ diến biến rừng
 3. c)Hướng dẫn xây dựng hướng dẫn sử dụng phầm mềm CFMS
 4. d)Hướng dẫn điều tra thu thập thông tin hiện trường
 5. e)Hướng dẫn thu nhận thông tin xây dựng bản đồ cập nhật
 6. f)Hướng dẫn xử lý bản đồ xây dựng bản đồ diễn biến rừng
 7. g)Hướng dẫn thiết kế, xây dựng báo cáo diến biến rừng

2.2. Kết quả mong đợi

-          Đưa ra một bản đóng góp cho bộ hướng dẫn về bộ tài liệu hướng dẫn điều tra, giám sát rừng bằng phần mền CFMS;

-          Đánh giá tính thiết thực của bộ hướng dẫn đóng góp vào quá trình bảo vệ và phát triển rừng, giám sát diễn biến tài nguyên rừng;

-          Tính áp khả thi việc vận dụng rộng rãi trên phạm vị toàn quốc;

-          Chia sẻ ý kiến tại cuộc họp Cuộc họp với các cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện về việc thông qua hệ thống FCIM và CFMS trong tỉnh

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực hiện từ 20/05/2022 đến 27/05/2022, thời gian dự kiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

Ngày/Date

Hoạt động/ Activities

Địa điểm/Place

Số ngày/ Days

21 - 22/5/2022

Đưa ra một bản đóng góp cho bộ hướng dẫn về bộ tài liệu hướng dẫn điều tra, giám sát rừng bằng phần mền CFMS

Hà Nội

02

27/5/52022

Chia sẻ những ý kiến tại Cuộc họp với các cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện về việc thông qua hệ thống FCIM và CFMS trong tỉnh

Quảng Trị

 

 

Tổng

02

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU

Chuyên gia nghiên cứu sẽ chịu trách nhiệm cụ thể như sau:

-          Đưa ra những ý kiến đóng góp chi tiết cho bộ hướng dẫn về bộ tài liệu hướng dẫn điều tra, giám sát rừng bằng phần mền CFMS.

7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, và những lĩnh vực liên quan;
 • Tham gia thực hiện các hoạt động trong giám sát và đánh giá tài nguyên rừng;

8. HỖ TRỢ TỪ SRD

 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt