Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Chia sẻ các giải pháp giám sát rừng tự nhiên thông qua sử dụng phần mềm CFMS

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHIA SẺ CÁC GIẢI PHÁP GIÁM SÁT RỪNG TỰ NHIÊN THÔNG QUA SỬ DỤNG PHẦN MỀN CFMS

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

         Suy thoái rừng là một trong những vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vấn đề này là việc thực thi không đầy đủ các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, thông tin chưa đầy đủ về độ che phủ của rừng và giám sát rừng không chặt chẽ. Hơn nữa, nguyên nhân gốc rễ là hệ thống thông tin dữ liệu về rừng chưa được cập nhật đầy đủ; các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương ít cơ hội tham gia trong quá trình ra các quyết định liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ, nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo từ các cơ quan quản lý các cấp còn chồng chéo và liên tục thay đổi.

         Dự án “Đối thoại về Phát triển Rừng bền vững ở Việt Nam” - mã số VM067 với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị từ tháng 07/2020 đến tháng 06/2022. Địa bàn thực hiện của dự án là tỉnh Quảng Trị, Việt Nam – tỉnh có tỷ lệ suy thoái rừng cao và các xã dự án bao gồm Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrông. Đối tượng hưởng lợi là các Tổ chức xã hội (TCXH) tại tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông, trong khi các Tổ nhóm Cộng đồng (CĐ) chủ yếu là từ các xã dự án. Người dân thuộc 3 xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

Dự án đã phát triển một Hệ thống độc lập giám sát biến động rừng gần thời gian thực (FCIM) bằng việc sử dụng và phân tích ảnh viễn thám qua phần mềm CFMS. Qua thực tiễn thực hiện dự án đã chứng tỏ việc ứng dụng phầm mềm CFMS đạt hiệu quả cao với sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương.

Với hệ thống theo dõi và cập nhật đã được xây dựng và phát triển trong nước, thông qua dự án, các tổ chức xã hội sẽ được xây dựng năng lực về sử dụng hệ thống theo dõi và cập nhật biến động rừng (sau đây gọi là hệ thống dữ liệu) để thu thập và xác nhận biến động rừng để làm tư liệu và căn cứ đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp qua đó thúc đẩy các cơ quan này tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi ngoài dự kiến và đưa ra các giải pháp kịp thời trong quản trị rừng của địa phương và vùng.

         Nhằm nâng mở rộng và cao năng lực của các TCXH địa phương và Tổ nhóm CĐ cùng các đối tượng sử dụng thông tin từ hệ thống dữ liệu trong việc báo cáo và phân tích các nguyên nhân thực tế dẫn tới biến động rừng, làm cơ sở trao đổi với các Cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, Dự án triển khai xây dựng bản hướng dẫn về sử dụng hệ thống điều tra và sử dụng phần mềm CFMS cũng như xây dựng các báo cáo phục vụ công tác đào tạo hướng dẫn xây dựng dữ liệu và bản đồ diễn biến rừng do cộng đồng địa phương tự thực hiện.

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Chia sẻ những kết quả về giám sát diễn biến tài nguyên rừng thông qua hệ thống CFMS nhằm quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả, đóng góp vào quá trình đưa ra những quyết định trong việc quản lý bảo vệ rừng.

2.2. Kết quả mong đợi

-          Chia sẻ những kết quả của hệ thống CFMS đang thực hiện và áp dụng thí điểm tại Quảng Trị tới KBT Sao La, Quảng Nam;

 

-          Chia sẻ kết quả thực hiện hệ thống tại cuộc hội thảo cấp quốc gia về mô hình FCIM và những kết quả giảm sát trong tỉnh.

3. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện từ tháng 26/5 – 30/6/2022.

TT

Hoạt động

Địa điểm

Số công

1

Chia sẻ những kết quả thực hiện thí điểm hệ thống FCIM và CFMS tại Quảng trị tại chuyến tham quan học tập tại Quảng Nam:

-          Phối hợp với SRD xây dựng chương trình tham quan tại KBT Sao La, Quảng Nam;

-          Chia sẻ trực tiếp các kinh nghiệm và kết quả đã đạt được của hệ thống FCIM và CFMS ở KBT Sao La, Quảng Nam;

-          Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các xã ở KBT Sao La, Quảng Nam;

Quảng Nam

5

2

Chia sẻ kết quả tại hội thảo cấp quốc gia về mô hình FCIM

-          Xây dựng bài trình bày tại hội thảo cấp quốc gia;

-          Chia sẻ kết quả thực hiện thí điểm tại hội thảo cấp quốc gia

Hà Nội

2

 

Tổng

 

7

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

  • Chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, và những lĩnh vực liên quan;
  • Tham gia thực hiện các hoạt động trong giám sát và đánh giá tài nguyên rừng;
  • Có kinh nghiệm trong xử lý ảnh vệ tinh, giám sát diễn biến rừng qua ảnh vệ tinh.

8. HỖ TRỢ TỪ SRD

  • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
  • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt