Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Phóng viên/Biên tập viên Kỷ yếu dự án (VM064)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TÀI LIỆU HÓA QUA SÁCH ẢNH VM064: 10 NĂM ĐỒNG HÀNH

1. Tổng quát

Nhiệm vụ:

Biên tập Kỷ yếu chia sẻ về hành trình tham gia dự án

Vị trí:                          

Phóng viên/biên tập viên

Thời gian làm việc:

Từ ngày 25/3/2022 đến 20/6/2022

Địa điểm làm việc:

Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Đối tượng:

Đối tác và người tham gia dự án

Báo cáo cho:

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

2. Thông tin chung: 

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án "Nâng cao vị thế Người khuyết tật" được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững thực hiện dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật ” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (NKT) (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

Theo kế hoạch hoạt động năm 2021-2022 của dự án có hoạt động tài liệu hóa các câu chuyện thay đổi, kết hợp với chia sẻ các câu chuyện ấn tượng về hành trình tham gia dự án (sau đây gọi là Kỷ yếu). Do đó, Trung tâm SRD cần tuyển 01 (một) phóng viên/biên tập viên theo thông tin dưới đây.

3.Mục đích

Tổng hợp xây dựng Kỷ yếu gồm các câu chuyện thay đổi và chia sẻ về hành trình tham gia dự án của các bên liên quan như là tổng hợp các tác động của dự án trong tiến trình 3 giai đoạn từ 2012-2022 để chia sẻ cho các bên liên quan và là ấn phẩm truyền thông cuối kỳ dự án.

4.Kết quả mong đợi

Một kỷ yếu + ảnh từ 50-60 trang được thực hiện, nội dung chia sẻ về tác động của dự án, hiệu quả và dấu ấn để lại sau hành trình 10 năm 3 giai đoạn và thay đổi của các bên tham gia, bao gồm:

- Chia sẻ từ Ban chỉ đạo dự án: 2 bài (1 bài của Trưởng ban, đại diện cho lãnh đạo UBND huyện và 1 bài của thành viên)

- UBND xã: mỗi xã 1 bài

- Câu lạc bộ: mỗi CLB/nhóm 1 bài

- Khác: từ các thành viên của CLB bao gồm NKT và thân nhân.

Kỷ yếu được in khoảng 500 bản và chia sẻ rộng rãi trong và ngoài vùng dự án cũng như với nhà tài trợ; và là một trong những ấn phẩm lưu niệm phát tại Hội thảo tổng kết dự án vào tháng 6/2022.

Các câu chuyện của các bên được chia sẻ và lan tỏa thông điệp tích cực.

5.Nhiệm vụ của phóng viên

- Nghiên cứu tài liệu dự án để lên ý tưởng đề cương, xây dựng và hoàn thiện đề cương kỷ yếu;

- Thu thập thêm thông tin + biên tập các câu chuyện/chia sẻ của các bên;

- Chụp ảnh tại hiện trường các nhân vật trong các bài viết được chọn; 

- Hoàn thiện đề cương chi tiết để lên maket in ấn;

- Xin ý kiến góp ý cho bản bản maket đến khi hoàn thiện và thống nhất với các bên liên quan.

6. Phương pháp

- Phỏng vấn, quan sát; chụp ảnh (đối với tất cả các bài viết chưa có ảnh).

- Phỏng vấn sâu: chuẩn bị và thống nhất các nội dung cần phỏng vấn đối với những bài viết cần bổ sung thông tin.

- Biên tập bài viết của các thành viên tham gia.

7. Kế hoạch thực hiện

Việc thực hiện xây dựng kỷ yếu sẽ bắt đầu vào ngày 25/03/2022 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/06/2021. Thời gian làm việc dự kiến có tính phí chuyên gia là 20 ngày. Dự kiến:

Thời gian bắt đầu: từ 25/3/2022

- Hạn gửi bài chia sẻ/câu chuyện: Chậm nhất là 15/4/2022 (trước khi tổ chức hoạt động truyền thông 18/4/2022)

- Hạn biên tập và hoàn thiện đề cương: 30/4/2022

Các bài viết/chia sẻ được hỗ trợ nhuận bút (300,000đ/bài được chọn đưa vào kỷ yếu và 100,000đ/bài cho các bài chia sẻ - không đưa vào kỷ yếu - tại hoạt động truyền thông ngày 18/4/2022).

8. Yêu cầu đối với phóng viên:

Phóng viên cần đảm bảo được những tiêu chí sau đây:

- Có nhiều kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình, có kỹ năng biên tập và chụp ảnh kể chuyện, kỹ năng thúc đẩy và khai thác thông tin.

- Có hiểu biết về: Người khuyết tật; đồng bào dân tộc thiểu số; phụ nữ nghèo v.v..

- Có kinh nghiệm thực hiện tài liệu truyền thông vận động chính sách, phát triển cộng đồng, đã thực hiện các ấn phẩm truyền thông tương tự.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; tối thiểu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên đã tham gia các hoạt động của dự án VM064 và có kinh nghiệm làm phóng sự cho các tổ chức phi chính phủ.

- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

9. Hỗ trợ từ SRD

- Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với phóng viên để thực hiện các công việc: bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa;

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về dự án;

- Thanh toán chi phí cho phóng viên.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 20 tháng 3 năm 2022.

 


 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt