Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Chia sẻ các giải pháp giám sát rừng tự nhiên thông qua phần mềm CFMS (1)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHIA SẺ CÁC GIẢI PHÁP GIÁM SÁT RỪNG TỰ NHIÊN THÔNG QUA SỬ DỤNG PHẦN MỀN CFMS TẠI HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

         Suy thoái rừng là một trong những vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vấn đề này là việc thực thi không đầy đủ các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, thông tin chưa đầy đủ về độ che phủ của rừng và giám sát rừng không chặt chẽ. Hơn nữa, nguyên nhân gốc rễ là hệ thống thông tin dữ liệu về rừng chưa được cập nhật đầy đủ; các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương ít cơ hội tham gia trong quá trình ra các quyết định liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ, nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo từ các cơ quan quản lý các cấp còn chồng chéo và liên tục thay đổi.

         Dự án “Đối thoại về Phát triển Rừng bền vững ở Việt Nam” - mã số VM067 với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị từ tháng 07/2020 đến tháng 06/2022. Địa bàn thực hiện của dự án là tỉnh Quảng Trị, Việt Nam – tỉnh có tỷ lệ suy thoái rừng cao và các xã dự án bao gồm Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrông. Đối tượng hưởng lợi là các Tổ chức xã hội (TCXH) tại tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông, trong khi các Tổ nhóm Cộng đồng (CĐ) chủ yếu là từ các xã dự án. Người dân thuộc 3 xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

Dự án đã phát triển một Hệ thống độc lập giám sát biến động rừng gần thời gian thực (FCIM) bằng việc sử dụng và phân tích ảnh viễn thám qua phần mềm CFMS. Qua thực tiễn thực hiện dự án đã chứng tỏ việc ứng dụng phầm mềm CFMS đạt hiệu quả cao với sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương.

Với hệ thống theo dõi và cập nhật đã được xây dựng và phát triển trong nước, thông qua dự án, các tổ chức xã hội sẽ được xây dựng năng lực về sử dụng hệ thống theo dõi và cập nhật biến động rừng (sau đây gọi là hệ thống dữ liệu) để thu thập và xác nhận biến động rừng để làm tư liệu và căn cứ đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp qua đó thúc đẩy các cơ quan này tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi ngoài dự kiến và đưa ra các giải pháp kịp thời trong quản trị rừng của địa phương và vùng.

         Ngày 27/5/2022, Trung Tâm phát triển nông thôn bên vững phối hơp với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Bảo vệ rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp cấp tỉnh về “Cuộc họp với các cơ quan nhà nước về việc thông qua hệ thống FCIM và CFMS” nhằm chia sẻ các kết quả đã đặt được sau một thời gian vận hành phần mềm CFMS và thực hiện dự án thông qua tổ công tác FCIM trong giám sát rừng, cộng đồng. Hướng tới chia sẻ rộng rãi thành quả của dự án, Trung tâm phát triển nông thôn bền vững tiếp tục phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng trị tổ cuộc hội thảo cấp quốc gia nhằm: (1) tổng kết các hoạt động và kết quả dự án đã đạt được trong 2 năm ( 7/2020 đến tháng 6/2022); (2) mong muốn các kết quả của dự án tiếp tục được triển khai tại các 3 xã Ba Nang, Hướng Hiệp và Đăkrông và mở rộng ra các huyện/xã khác của Quảng Trị, cũng như đóng góp vào thay đổi nhận thức của người dân địa phương trong việc giám sát, báo cáo biến động rừng; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác bảo vệ rừng, hạn chế tối đa sự suy thoái rừng trên địa bàn.

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Chia sẻ những thành quả đã đặt được về giám sát diễn biến tài nguyên rừng thông qua hệ thống CFMS nhằm quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả, đóng góp vào quá trình đưa ra những quyết định trong việc quản lý bảo vệ rừng.

Chia sẻ rộng rãi thành quả của dự án nhằm thay đổi nhận thức của người dân địa phương trong việc giám sát, báo cáo biến động rừng; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác bảo vệ rừng, hạn chế tối đa sự suy thoái rừng trên địa bàn.

2.2. Kết quả mong đợi

Xây dựng và chia sẻ bài trình bày về về hệ thống giám sát, đánh giá và điều tra tài nguyên rừng tại Việt Nam.

3. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện từ tháng 20/6 – 22/6/2022.

TT

Hoạt động

Địa điểm

Số công

1

Xây dựng bài trình bày cho hội thảo quốc gia về mô hình FCIM và các kết quả giám sát rừng do cộng đồng thực hiện.

Hà Nội

0.5

2

     Chia sẻ bài trình bày về hệ thống giám sát, đánh giá và điều tra tài nguyên rừng tại Việt Nam

Quảng Bình

0.5

 

Tổng

 

01

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

  • Chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, và những lĩnh vực liên quan;
  • Tham gia thực hiện các hoạt động trong giám sát và đánh giá tài nguyên rừng;
  • Có kinh nghiệm trong xử lý ảnh vệ tinh, giám sát diễn biến rừng qua ảnh vệ tinh.

8. HỖ TRỢ TỪ SRD

  • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
  • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 10 tháng 6 năm 2022

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt