SRD Won ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication
SRD was honored in “2015 Networking Event for Cooperation and Development”
SRD Executive Director Visited Winrock International and USAID Offices
SRD received the Certificate of Merit from VUSTA
Gender Mainstreaming Guideline
Sustainable Agriculture & Livelihoods
Climate & Disaster Resilience
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)
Research & Advocacy
Networking
Cross-Cutting Issues

 

Sustainable Climate change FLEGT Research & Advocacy Networking Cross Cutting Issues

  Videos


 

 

Read more...     

  Donors & Funding Partners


Manos UnidasCaritasDFATEUUSAIDFERNWinrockSearice  Care  Department for International Development FAO Forest Trends Cordaid apwld Panap

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Vũ Văn Triệu

Tiến sĩ Vũ Văn Triệu được mời làm thành viên Ban cố vấn của SRD từ năm 2009. Trước đây, tiến sĩ Triệu đã có nhiều năm giảng dạy tại các trường Đại học và công tác tại các cơ quan của chính phủ đồng thời cũng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ với những vai trò quan trọng như: 

  • Giảng viên Đại học Thủy Lợi (1968-1974), Đại học Bách Khoa TP.HCM (1975-1983);
  • Chuyên viên chính Vụ HTQT Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường (1984-1986);
  • Phó Vụ trưởng Vụ HTQT Bộ Thủy Sản (1996-2002), Chuyên viên Cao cấp (từ 2000);
  • Vụ trưởng Vụ HTQT Bộ Thủy Sản (2003-2006);
  • Trưởng Đại diện IUCN tại Việt Nam (2007-2009). 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

< Trở lại trang Nhân viên

    

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt