Sustainable Climate change FLEGT Research & Advocacy Networking Cross Cutting Issues

  Videos


 

 

Read more...     

  Donors & Funding Partners


Manos UnidasCaritasDFATEUUSAIDFERNWinrockSearice  Care  Department for International Development FAO Forest Trends Cordaid apwld Panap

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hoàng Văn Tuấn

Cán bộ phát triển cộng đồng tỉnh Thanh Hóa

“SRD là một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng, đặc biệt cộng đồng vùng sâu, vùng xa, cộng đồng dễ bị tổn thương bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của chính phủ Việt Nam và cộng đồng Quốc tế. Đây là môi trường tốt để tôi phát triển và cống hiến.”

Anh Hoàng Văn Tuấn tốt nghiệp trường ĐH lâm nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Lâm sinh tổng hợp. Anh bắt đầu làm việc tại SRD từ tháng 1/2014 với vị trí Cán bộ phát triển cộng đồng tại tỉnh Thanh Hóa của dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam - dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) tài trợ với đối tác chính là Winrock International, trong đó SRD là một trong số các đối tác phối hợp triển khai dự án. Anh từng là Cán bộ kỹ thuật kiểm lâm (Cục kiểm lâm) và Cán bộ phát triển công đồng tại tổ chức Care International.

Quá trình học tập và công tác đã giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm về hỗ trợ lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng và triên khai các mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi Khí hậu

Các khóa tập huấn, chương trình đào tạo quan trọng đã tham gia:

  • Thúc đẩy viên dự án phát triển, CARE;
  • Mô hình hợp tác quốc tế, CIDEAL.

 

 <Trở lại trang Nhân viên

    

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt