Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Phạm Thị Bích Ngọc

Trưởng phòng Truyền thông

"Cuộc sống luôn đem lại cho chúng ta những cơ hội để không ngừng học hỏi. Làm việc cho SRD là vinh dự và cơ hội tốt cho tôi để học hỏi và trải nghiệm từ các chuyên gia và đồng nghiệp, những người có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động phát triển. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của xã hội."  

Bà Phạm Thị Bích Ngọc bắt đầu làm việc cho SRD từ tháng 2 năm 2008, và hiện đang giữ vai trò Trưởng phòng Biến đổi khí hậu, chịu trách nhiệm quản lý nhiều dự án về Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Chương trình Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mai lâm sản (FLEGT). Đồng thời bà Ngọc cũng tham gia tích cực vào nhiều Mạng lưới quan trọng liên quan tới BĐKH và FLEGT, như Điều phối viên Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC), Tư vấn kỹ thuật cho Mạng lưới VNGO-FLEGT.

Sau 9 năm làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng (RTCCD) và Trung tâm Hỗ trợ các Chương trình Phát triển Xã hội (CSDP) ở các vị trí chủ chốt trong các dự án phát triển và mạng lưới, bà Ngọc đã tích lũy được nhiều rất kinh nghiệm liên quan tới tổ chức, thực hiện và quản lý dự án phát triển cũng như kỹ năng làm việc trực tiếp với người dân tại các cồng đồng nghèo vùng sâu vùng xa của Quảng Trị, Phú Thọ cũng như kinh nghiệm làm việc trong mạng lưới của các tổ chức phi chính phủ. Các kinh nghiệm này đã được phát huy mạnh trong vị trí Trưởng phòng BĐKH hiện tại mà bà Ngọc đang đảm nhiệm tại SRD. 

Bà Ngọc có bằng Cử nhân về Khoa học Môi trường tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia (1998) và bằng Thạc sĩ Khoa học về Quản lí Chất thải và Xử lí vùng ô nhiễm - Chương trình đào tạo quốc tế hợp tác giữa Đại học kĩ thuật Dresden, CHLB Đức và Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia (2007). Bà Ngọc cũng đã tham gia nhiều khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý nhân sự, quản lý dự án, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động của BĐKH, FLEGT/VPA … tại Việt Nam, Sri Lanka, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, CHLB Đức.

Bà Ngọc hiện tại  đang là Nghiên cứu sinh về Sinh kế Bền vững Ứng phó với BĐKH tại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

<Trở lại trang Nhân viên

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt