MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Thư ngỏ mời hợp tác với các phóng viên

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (viết tắt SRD) là một tổ chức phát triển với cam kết hỗ trợ các cộng đồng nông thôn khó khăn nâng cao đời sống và quản lý các nguồn tài nguyên bền vững. Hiện tại, SRD đang thúc đẩy chương trình thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội. SRD có kế hoạch hợp tác với các phóng viên trong việc viết tin/bài/phóng sự đăng tải trên kênh báo chí/ truyền hình về các hoạt động/mô hình/câu chuyện về bảo vệ phát triển rừng, sáng kiến giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD), sáng kiến thực thi lâm luật và thương mại lâm sản (FLEGT), sáng kiến chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES)...
Thông tin về tổ chức SRD xin xem thêm tại Website: www.srd.org.vn và Website: www.vngo-cc.vn
Để việc hợp tác này đạt kết quả tốt, rất mong các bạn phóng viên khẳng định sự quan tâm và cho biết thêm về:
1. Cách thức hợp tác giữa SRD và anh/chị trong việc viết và đưa tin/bài trên kênh báo chí/ truyền hình của đơn vị?
2. Các mong đợi khác về việc hợp tác với SRD khi viết tin/bài/phóng sự đăng tải trên kênh báo chí/ truyền hình của đơn vị?
Thông tin khẳng định sự quan tâm và mong đợi xin gửi tới Mr.Vũ Thế Thường theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20 tháng 5 năm 2016.
Sau khi nhận được khẳng định sự quan tâm của các anh/chị, SRD sẽ tổ chức cuộc họp mặt để cùng thống nhất hướng hoạt động, cách thức hợp tác.

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt