Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Đội ngũ tình nguyện viên SRD


 

 

Robert                               

Wendy                                    

Rex   

Hasani                               

Robert Wynn William

Úc

Cán bộ truyền thông

Tháng 4/2009 - Tháng 9/2009

Wendy Conway Lamb

Úc

Cán bộ chương trình

Tháng 4/2010 - Tháng 8/2011 

Rex

Philippines

Cán bộ chương trình

Tháng 7/2010 - Tháng 6/2012

Hansani

Srilanka

Cán bộ nhân sự

Tháng 2/2011 - Tháng 10/2011

Amy

Kate

Tilem

Sarah

Amy Thom

Úc

Cán bộ truyền thông

Tháng 4/2011 - Tháng 4/2012

Kate Rayson

Úc

Cán bộ truyền thông

Tháng 11/2011 - Tháng 11/2012

Tillem Burlace

Úc

Cán bộ chương trình

Tháng 11/2011 - Tháng 11/2012

Sara Gottenhubber

Thụy Điển                    

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 2/2013 - Tháng 7/2013

Megan               

Juliane 1                                         

Thea                                          

Nick             

Megan Mills Novoa

Mỹ

Cán bộ chương trình

Tháng 9/2013 - Tháng 6/2014

Juliane Sander 

Úc

Cán bộ chương trình

Tháng 5/2013 - Tháng 5/2014  

Thea Konstantinidis

Đức                          

Cố vấn kỹ thuật

Tháng 10/2013 - Tháng 10/2015

                                         

Nicholas Wilson

Úc

Cố vấn kỹ thuật

Tháng 7/2014 - Tháng 7/2015

KATIE CLANCY

Michelle GOOD Stephanie                          Akua

Katie Clancy

Canada

Cán bộ truyền thông

Tháng 9/2013 - 

Michelle Ford 

Canada

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 9/2013 - Tháng 4/2014

Stephanie Higgs

Canada

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 9/2012 - Tháng 4/2013

Akua Asare Anim

Canada

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 11/2012 - Tháng 4/2013

Chris

Marie

Joceline Teja                

Christopher Weatherby

Anh

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 10/2012 - Tháng 2/2013

Marie Pierre Poirer           

Canada

Trợ lý chương trình

Tháng 5/2013 - Tháng 7/2013

Joceline Phebe On

Canada

Trợ lý chương trình

Tháng 9/2011 - Tháng 4/2012

 

Teja Jonnalagadda

Mỹ

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 6/2014 - Tháng 8/2014

Loryeve 

   

Loyreve

Canada

Trợ lý chương trình

Dinh Hong Hanh

USA

Thực tập sinh

Tháng 7/2012 - Tháng 9/2012

Brandt Burleson

USA

Thực tập sinh

Tháng 6/2012 - Tháng 8/2012

 

Andrea Faubert

Canada                    

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 6/2015 - Tháng 8/2015

web1

 12670247 542727389243434 8004142681573212502 n

 DSCN6933

 ovilia dymek 1

Querin Callie Marie

Mỹ                   

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 9/2015 - Tháng 12/2015

Eleanor Lang

Úc

Thực tập sinh

Tháng 01/2016 - Tháng 03/2016

Alasdair John Grant

Scotland

Thực tập sinh

Tháng 03/2016 - Tháng 04/2016

Olivia Dymek

Canada

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 06/2018 - Tháng 04/2019

 Natalie

 Marie

 Alexander Rusell

 Sohaila_Hassan._sever.jpg

Pressman Natalie Devorah

Canada

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 07/2019 - Tháng 10/2019

Woodall Shelby Lynn Marie

Canada 

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 12/2019 - Tháng 03/2020

Alexander Rusell

Úc

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 09/2019 - Tháng 07/2020

Sohaila Hassan

Canada

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

 Tháng 09/2021 - Tháng 02/2022

 abder 1

Lyasse Abderrahmane

Bỉ                 

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 3/2022 - Tháng 11/2022

Antonio

Chamorro Cristobal Antonio

Tây Ban Nha                   

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 3/2022 - Tháng 8/2022

 z4167883436107 cbc26a3b7268c227d1ba1181942d7bb6

Mussoni Giulia

Italia                

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 3/2022 - Tháng 10/2022

 Guiseppe

Baldassarre Giuseppe

Italia                   

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 3/2022 - Tháng 11/2022

John K.Lim

John K.Lim

Canada

Cố vấn phát triển truyền thông

Tháng 11/2022 - Tháng 3/2023

 z4033419165759 61025421de2dc7c1814344f8f85d3967

 

Lê Phú Tuấn

Việt Nam

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 5/2022 - Tháng 3/2023

 z4033419161097 1a0851301ea98a1c3d4a82cfd9c8e3b6

 

Hồ Mạnh Tường

Việt Nam

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 5/2022 - Tháng 3/2023

z4292949514053 f4c98fa397edd77f26f02e155a826cfd

 

Ciara Stack

Ireland

TNV hỗ trợ chương trình

Tháng 4/2023 - Tháng 8/2023

z4292949506625 f6790fb8cc36dc29f303f1a75baa1bfc

 

Dara Ann Walsh

Ireland

TNV hỗ trợ chương trình

Tháng 4/2023 - Tháng 8/2023

1

 

Isaac Wolfe

Ireland

TNV hỗ trợ chương trình

Tháng 4/2023 - Tháng 8/2023

 

 

 

 

 

 z4292949525889 6976db86f19f1efea2878f4782975136

 

Katie Walsh Hussey

Ireland

TNV hỗ trợ chương trình

Tháng 4/2023 - Tháng 8/2023

 

 

Võ Hoàng Nhật Uyên

Việt Nam

TNV hỗ trợ

Tháng 10/2023

 

 

Querin Callie Marie

Mỹ                   

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 9/2015 - Tháng 12/2015

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt