Cơ hội làm việc cùng SRD


"Đội ngũ nhân viên SRD là một tập thể thống nhất cùng hướng tới tầm nhìn về một thế giới, trong đó, các cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ được sinh kế của mình một cách bền vững trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

SRD tin rằng đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức và vì vậy, luôn cam kết hỗ trợ và đãi ngộ nhân viên. Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD cũng duy trì đội ngũ các tình nguyện viên quốc tế và các thực tập sinh người Việt Nam làm việc tại Trung tâm.

Tuyển chuyên gia xây dựng bộ công cụ cho dự án "Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC"
Tuyển tập huấn viên tập huấn kĩ năng sơ cấp cứu cho thành viên nòng cốt
Tuyển phóng viên tài liệu hóa câu chuyện thay đổi qua sách ảnh và chụp ảnh tư liệu dự án "Nâng cao vị thế người khuyết tật"
Tuyển chuyên gia tập huấn nhân rộng mô hình Chăn nuôi gà bản địa theo hướng an toàn sinh học có sử dụng đệm lót sinh học
Tuyển chuyên gia Tập huấn lập kế hoạch kinh doanh và tiếp cận thị trường cho thành viên chủ chốt của các nhóm sở thích tại 8 bản tham gia dự án
Tuyển phóng viên thực hiện phim ngắn truyền thông chủ đề "Kiến thức, kinh nghiệm và bài học về quản lý rừng dựa vào cộng đồng"
Tuyển Cán bộ chương trình dự án "Đối thoại về phát triển rừng bền vững ở Việt Nam"
Tuyển Chuyên gia Hỗ trợ các nhóm/hộ sinh kế tìm hiểu thông tin và tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương thông qua diễn đàn chia sẻ và nghiên cứu hành động
Tuyển chuyên gia đánh giá cuối kì dự án "Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Sơn La - VM059"
Tuyển Trưởng nhóm nghiên cứu Cơ hội và thách thức đối với phụ nữ trong bối cảnh triển khai VPA tại Việt Nam
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt