MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Diễn đàn Đa bên lần IV về Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững

Diễn đàn Đa bên lần IV về Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững vào ngày 25/08/2021 được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) cùng sự phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST), được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) thông qua hình thức trực tuyến. Diễn đàn là sự kiện tiếp nối của Diễn đàn Đa bên lần III về Giám sát quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững vào tháng 10 năm 2020. Diễn đàn lần này được tổ chức nhằm thúc đẩy hiệu quả sự tham gia của các tổ chức xã hội vào sự theo dõi giám sát quản trị rừng trong thỏa thuận Đối tác tự nguyện thực thi Lâm luật, Quản trj rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) cũng như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

9f80f6d4b49942c71b88.jpg

           

Diễn đàn được chủ tọa bởi bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc SRD kiêm Chủ tịch điều hành mạng lưới VNGO-FLEGT và VNGO-EVFTA, cùng ông Phạm Văn Điển – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp và ông Koen Duchateau – Trưởng ban Hợp tác Thương mại, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Diễn đàn cũng ghi nhận sự tham gia của 96 đại biểu đến từ các Ban, ngành Trung ương, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Hiệp hội địa phương, các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học cùng các cơ quan báo chí.

59a13b4e7f03895dd012.jpg

a3d4c53a817777292e66.jpg

            Diễn đàn ghi nhận 09 Bài trình bày đến từ các cá nhân, TCXH, nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về quan điểm của các TCXH về quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững. Ông Nguyễn Phú Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm SRD, Quản lý dự án EVFTA đã có bài báo cáo về các kết quả hoạt động của năm đầu tiên của dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững thông qua thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA)”, báo cáo chỉ ra rằng (i) Mạng lưới VNGO-FLEGT đã được hình thành và chủ động tham gia vào các cơ chế giám sát có sự tham gia của TCXH trong EVFTA và VPA/FLEGT; (ii) Các thành viên Mạng lưới đã được nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn, các diễn đàn quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp cũng như các biện pháp chống thương mại gỗ bất hợp pháp được dự án tổ chức; (iii) Mạng lưới đã xây dựng được chiến lược truyền thông để thống nhất hành động của các thành viên Mạng lưới; và (iv) Hoàn thiện việc tham gia là thành viên chính thức của SRD trong Nhóm tư vấn độc lập quốc gia (DAGs). Dự án đã phối hợp cùng với các đối tác là bên thứ ba triển khai 03 dự án nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu đã được các đối tác trình bày tại diễn đàn. Thông qua các kết quả trên, ông cũng nhấn mạnh đến những bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo của dự án.

46851a5a5d17ab49f206.jpg

 

            Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ những báo cáo, nghiên cứu và những ý kiến đóng góp về các chủ đề quan trọng như “Đánh giá hiện trạng rừng trồng, gỗ rừng trồng đáp ứng nhu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA ở Việt Nam”, “Đánh giá tuân thủ pháp luật về môi trường và xã hội của các doanh nghiệp ngành gỗ hướng tới đáp ứng các quy định của Hiệp định EVFTA” và “Người dân tộc thiểu số hưởng dụng rừng, đất rừng nhằm đáp ứng việc thực thi Hiệp định EVFTA về chuỗi sản xuất và cung ứng gỗ tại Việt Nam”. SRD cũng đã trình bày chiến lược cũng như kế hoạch truyền thông của Mạng lưới VNGO-EVFTA và Kế hoạch hoạt động dự án năm hai cũng đã được trình bày cụ thể tại Diễn đàn.

           

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt