MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Trong hai ngày 11/5 và 13/5/2020, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối kết hợp cùng Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện Gio Linh, BCĐ các xã dự án, ban chủ nhiệm (BCN) các câu lạc bộ người khuyết tật (CLB NKT) 9 xã cùng các nhóm cha mẹ trẻ khuyết tật (CMTKT) dự án VM064 tổ chức hoạt động đánh giá kết quả hoạt động dự án năm 2019-2020 và lập kế hoạch hoạt động dự án cho năm tiếp theo 2020-2021.

Nội dung tập trung vào bốn vấn đề chính gồm: (1) Đánh giá hiệu quả các hoạt động dự án đã thực hiện trong năm 2019-2020; (2) Các hoạt động đã thực hiện nhưng chưa có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp; (3) Đề xuất bổ sung/điều chỉnh nếu có, kể các cách thức tổ chức; và (4) Dự kiến kế hoạch hoạt động cho dự án năm tiếp theo 2020-2021.

Tham gia hoạt động có 54 thành viên từ ban chủ nhiệm và các nhóm cha mẹ trẻ khuyết tật từ 9 xã dự án và các thành viên trong ban chỉ đạo cấp huyện, xã cùng các cán bộ chuyên trách phụ trách mảng chính sách bảo trợ xã hội tại các xã dự án. Đại diện các CLB và nhóm cha mẹ trẻ đã cùng nhau thảo luận và cho rằng hầu hết các hoạt động thuộc bốn lĩnh vực can thiệp của dự án gồm tổ nhóm của người khuyết tật; cải thiện thể chất và tinh thần và tăng khả năng chống chịu; hỗ trợ phát triển sinh kế và kết nối mạng lưới; truyền thông vận động chính sách đều mang lại hiệu quả tích cực đối với người lớn và trẻ em khuyết tật cũng như thân nhân của họ. Phát biểu kết luận trong cuộc họp ngày 13/5/2020; trưởng Ban chỉ đạo dự án đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tất cả các bên trong thời gian qua đã điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo tiến độ của dự án; đồng thời nhất trí với kế hoạch các hoạt động dự án năm 2020-2021 và đề nghị UBND các xã tiếp tục chỉ đạo các CLB duy trì và hoàn tất các hoạt động còn lại của dự án để chuẩn bị cho hội thảo tổng kết dự án vào tháng 6/2020 sắp tới.

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” do Caritas Úc và DFAT tài trợ.

IMG 4098 

IMG 4100 

IMG 4101 

IMG 4102 

IMG 4104

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt