MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

CUỘC HỌP LẦN THỨ 6 CỦA NHÓM NÒNG CỐT ĐA BÊN VÀ GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VNTLAS

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, VNForest đã tổ chức một buổi hội thảo nhằm thảo luận về dự thảo Nghị định số 2 của VNTLAS tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo có sự đồng chủ trì của Tiến sĩ Phạm Văn Điển - Phó Tổng Giám đốc VNFOREST và Ông Ngô Sĩ Hoài - Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES). Đại biểu tham dự là các bên liên quan của nhóm nòng cốt VPA, bao gồm nhiều bộ phận của VNForest, ví dụ: Văn phòng CITES, Bộ Pháp lý, Bộ KH & CN và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội gỗ quốc gia và tỉnh, viện hàn lâm và các TCXH. Mục đích của hội thảo là lấy ý kiến ​​và quan điểm từ các bên liên quan khác nhau về dự thảo Nghị định số 2 của VNTLAS.

Các ý kiến đóng góp đến từ hầu hết những người tham gia và đại diện của VNGO-FLEGT, (SRD, CRD, ISFM, CED). Tất cả các đại biểu đều khẳng định quan điểm của mình rằng dự thảo Nghị định cần được bổ sung và sửa đổi để phản ánh các khía cạnh sau:

  • Phạm vi của Nghị định cần bao gồm tất cả các hợp phần của chuỗi cung ứng gỗ (từ sản xuất đến thương mạ
  • Đối tượng của Nghị định là các cá nhân, tổ chức có liên quan đến tất cả các thành phần của chuỗi cung ứng, không chỉ xuất nhập khẩu.
  • Nghị định cũng nên bao gồm thương mại gỗ ở thị trường trong nước.
  • Cơ quan cấp phép FLEGT không nên là cơ quan cấp phép CITES vì 2 cơ quan này không liên quan tới nhau
  • Bộ NN & PTNT đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ phát triển hệ thống cấp phép FLEGT và đánh giá độc lập, điều này ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống. Việc đánh giá độc lập nên được chỉ định bởi nhóm Nòng cốt với các tiêu chí cụ thể
  • Phần giám sát và đánh giá còn mơ hồ và chỉ ở định dạng 1 trang của phụ lục (bảng 12).
  • Vai trò của TCXH trong cơ chế giám sát và đánh giá hoàn toàn không được đề cập.
  • Giám sát việc xây dựng và triển khai hệ thống cấp phép FLEGT cần được nêu chi tiết trong Nghị địn
  • Mối quan hệ giữa VNTLAS và các đề án chứng nhận rừng khác như SFM, FSC, PEFC ... cần được đề cập trong Nghị định này.

Trong trường hợp không thể xây dựng một Nghị định toàn diện cho VNTLAS, tên NghỊ định nên được đổi thành "Nghị định VNTLAS về việc thực hiện VPA/ FLEGT".

core group

                                                                                            Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt