MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hội nghị, tập huấn Chương 13 Hiệp định EVFTA

 

Hội nghị, tập huấn Chương 13 Hiệp định EVFTA        

        Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường quản lý môi trường và xã hội trong quản trị rừng thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu -EVFTA”, từ ngày 16 -17/11/2022 tại Tam Chúc, Kim Bảng tỉnh Hà Nam, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tổ chức cuộc họp định kỳ và tập huấn lần thứ hai về thực thi các cam kết về môi trường và xã hội, Thương mại và Phát triển bền vững Hiệp định EVFTA. Tham gia cuộc họp và tập huấn định kỳ gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, Nhóm tư vấn trong nước (DAG), các tổ chức phi chính phủ trong nước và đại diện UBND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Tại cuộc hộp và tập huấn, 06 Báo cáo đã được trình bày và thảo luận. Các nội dung trình bày và thảo luận tập trung vào các nội dung: Thương mại & phát triển bền vững, Nhóm tư vấn trong nước (DAG); tiến trình hình thành và hoạt động; Quyền lao động tại các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong bối cảnh thực thi EVFTA; Khả năng đáp ứng quy định Chương 13, EVFTA của doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam; Vấn đề giới trong các doanh nghiệp chế biến gỗ trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA; Tiến trình ký kết và thực hiện VPA/FLEGT và Rà soát các cam kết về phát triển bền vững, việc thực thi ở Việt Nam và để xuất xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện các cam kết về môi trường trong Hiệp định EVFTA.

Dưới đây là hình ảnh hội nghị,

HNTC HNTC 13

HNTC 9 HNTC 10

HNTC 6 HNTC 7

HNTC 1 HNTC 2

HNTC 4 HNTC 12

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt