MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tập huấn về FLEGT và Giám sát Quản trị trong các vấn đề lấn chiếm đất rừng và khai thác gỗ bất hợp pháp

Nhằm xây dựng năng lực của các thành viên Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) trong việc tiến hành nghiên cứu về FLEGT và Giám sát Quản trị, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) với tài trợ từ WWF đã tổ chức khóa tập huấn ba ngày về “Liên kết FLEGT với Giám sát Quản trị trong các vấn đề lấn chiếm đất rừng và khai thác gỗ bất hợp pháp”. Khóa tập huấn được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 20 – 23/12/2015 với 23 học viên tham gia là cán bộ của các thành viên Mạng lưới và các Tổ chức Xã hội (CSOs) khác có chung mối quan tâm.

Taphuan2012 1

Bà Vũ Thị Bích Hợp - Giám đốc SRD đã có bài phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Phát biểu khai mạc tại khóa tập huấn, bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc SRD đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho thành viên mạng lưới nhất là các thành viên mới để họ có thể tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao tính hiệu quả của các hoạt động này tại các tỉnh trên cả nước về quản trị rừng gồm 3 trụ cột và 6 nguyên tắc quản trị theo hình dưới đây:

1912FLEGT

Tập huấn viên của khóa học là Cán bộ chương trình FLEGT- SRD Nguyễn Thế Cường và ông Trần Nam Thắng, Phó Giám đốc CORENAM đồng thời là thành viên Ban Điều hành Mạng lưới. Trong ba ngày tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về Quản trị rừng và mối tương quan giữa FLEGT và REDD+ ; hoàn thiện đề cương và công cụ nghiên cứu liên kết FLEGT và nghiên cứu giám sát quản trị rừng nhằm giải quyết các vấn đề lấn chiếm đất rừng và khai thác gỗ trái phép; tiến trình nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu thực địa tại Lào Cai. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn là các học viên sau khi tham gia khóa tập huấn có thể áp dụng được kiến thức cho các nghiên cứu trong thời gian tới, đặc biệt là triển khai nghiên cứu về FLEGT/VPA trong năm 2016.  

Một số hình ảnh hoạt động của khóa tập huấn:

Taphuan2012 2

Taphuan2012 3

Taphuan2012 5

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt