MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyên bố chung của Mạng lưới VNGO-FLEGT về vai trò của CSO trong tiến trình đàm phán và tiến tới thực thi VPA

Tiếp theo Thông cáo báo chí ngày 2 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu trong đó nhắc đến việc hai bên sẽ hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) vào cuối năm 2016, Mạng lưới VNGO-FLEGT cùng với tổ chức FERN và Environmental Investigation Agency (EIA) đã thảo ra Tuyên bố chung trong đó chính thức khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (CSO) trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) cũng như sự cần thiết của CSO trong vai trò giám sát độc lập khi triển khai Hiệp định.

IMG 0319

Toàn văn Tuyên bố chung vui lòng xem chi tiết tại ĐÂY

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt