MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Sự kiện tuần lễ rừng hợp pháp

2021-06-24_19-33-13.png

Viện Tài nguyên Thế giới đã tổ chức một sự kiện thường niên với nhiều bên liên quan tập trung vào tính hợp pháp của gỗ bắt đầu từ tháng 10 năm 2017. Trong những năm qua, Tuần lễ Rừng Hợp pháp đã diễn ra trong ba ngày với các sự kiện bên lề và các cuộc họp do Viện Tài nguyên Thế giới và các tổ chức khác chủ trì. Viện Tài nguyên Thế giới đã và đang tổ chức một buổi thảo luận trực tuyến của Tuần lễ Rừng Hợp pháp từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6 năm 2021. Những người tham gia sự kiện trực tuyến này đều là những người tham gia Tuần lễ pháp lý rừng trực tiếp hàng năm: các đại diện chính phủ từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác, Các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và hiệp hội ngành, các nhà nghiên cứu, nhà cung cấp dịch vụ và những bên khác.

a5a0954bdf792b277268.jpg

 

Screenshot.png

Chương trình sáng ngày 24/06/2021 (giờ Mỹ), Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là tổ chức xã hội (TCXH) của Việt Nam và Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) đã được mời tham dự cuộc họp trực tuyến thuộc sự kiện Tuần lễ Lâm nghiệp hợp pháp được tổ chức bởi Viện Tài nguyên Thế giới và chuỗi cung ứng hàng hóa; cập nhật về những phát triển gần đây của Việt Nam.

Bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), đại diện Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại gỗ (VNGO-FLEGT) và Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (VNGO-EVFTA) đã có bài chia sẻ về Quản trị rừng và khai thác gỗ bất hợp pháp tại Việt Nam với các vấn đề chính là

(i)            Khung pháp lý liên quan đến quản trị rừng và khai thác gỗ bất hợp pháp;

(ii)          Các vấn đề liên quan đến quản trị rừng;

(iii)         Khung Giám sát và Đánh giá VPA/FLEGT và cơ hội của các TCXH trong việc thực hiện VPA/FLEGT.

(iv)         Một số khuyến nghị

Trong bài chia sẻ của mình, bà Hợp đã chỉ ra vai trò, cơ hội cũng như thách thức mà các TCXH phải đối mặt trong việc tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, giám sát và thực thi các chính sách, trong đó nhấn mạnh đến VPA FLEGT. Bà Hợp đã kết luận với một số khuyến nghị nhằm tạo ra cơ chế để tổ chức dân sự có thể tham gia vào thực hiện VPA FLEGT, nâng cao năng lực cho các bên tham gia, tăng cường tham vấn cộng đồng trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách tăng cường quản trị rừng và buôn bán gỗ bất hợp pháp.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt