MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Sự kiện bên lề của Đại hội Lâm nghiệp Thế giới: Tăng cường khả năng hoạt động hợp pháp và bền vững của các hộ sản xuất nhỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp khu vực Mekong

Đại hội Lâm nghiệp Thế giới XV do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022. Đại hội Lâm nghiệp Thế giới là một diễn đàn để trao đổi quan điểm và kinh nghiệm về tất cả các khía cạnh của rừng và lâm nghiệp, xây dựng các khuyến nghị rộng rãi được áp dụng ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đây cũng là cơ hội cho các bên tham gia có một cái nhìn tổng quan về ngành, để phân biệt xu hướng, điều chỉnh chính sách, tạo nhận thức trong những người ra quyết định và ảnh hưởng đến dư luận. Đây là một diễn đàn có giá trị để tăng cường vai trò của rừng nói chung cũng như trong bối cảnh các vấn đề môi trường, kinh tế và xã hội quan trọng và có tính đến sự phát triển trong chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu.

World-Forestry-congress-new-dates-bis.png

 

Đại hội Lâm nghiệp Thế giới XV tạo cơ hội cho cộng đồng lâm nghiệp toàn cầu để xem xét tình trạng và tương lai của ngành lâm nghiệp thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi từ đại dịch COVID-19, đồng thời phấn đấu đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Đại hội sẽ tập trung vào việc xác định vai trò của rừng trong chương trình Nghị sự Phát triển toàn cầu và các thỏa thuận lớn khác, và xác định các biện pháp chính phải được đưa ra khi ngành lâm nghiệp có những điều chỉnh theo thực tế mới.

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tham gia sự kiện bên lề "Tăng cường khả năng hoạt động hợp pháp và bền vững của các hộ sản xuất nhỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp khu vực Mekong" được tổ chức trong bối cảnh Đại hội Lâm nghiệp Thế giới XV vào ngày 03/05/2022 với tư cách là tham luận viên. Sự kiện bên lề này sẽ cung cấp cho các diễn gia cơ hội để thảo luận về cách tăng cường kỹ thuật và khả năng hoạt động của các hộ trồng rừng nhỏ và chế biến gỗ, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp để tạo điều kiện cho họ tham gia đóng góp vào quản trị rừng, sinh kế nông thôn và bình đẳng giới. 

z3387790129105_5e5a5a0ee7151e5d8c38f4194fad356b.jpg

Với bài thuyết trình về "VNGO-FLEGT Network in VPA implementation Pro Small Forest Growers: Opportunity and Recommendations" đã chỉ ra những hoạt động và nghiên cứu đã được triển khai bởi SRD và Mạng lưới VNGO-FLEGT liên quan đến thực hiện Hiệp định VPA, bao gồm:

(i)            Nghiên cứu trước đây (2012 – 2020): VPA and Livelihood Impact Assessment; Readiness of households and timber processing villages for VPA; REDD+ and VPA Linkages; “NDC Vietnam: Improve the forest governance for successful forest restoration”; “Challenges and opportunity for CSOs and Women engagement in VPA/FLEGT implementation”;

(ii)          Nghiên cứu đang thực hiện: Gender and small forest holders for VPA M&E; Ethnic minority and timber supply chain for VPA M&E;

(iii)         Kháo sát tại 4 tỉnh và hướng dẫn các Tổ chức xã hội (TCXH) đánh giá tác động của VPA/FLEGT đối với các hộ sống phụ thuộc vào trồng rừng, khai thác, vận chuyển và chế biến gỗ rừng trồng; 

(iv)         Cập nhật về quản trị rừng;

(v)          Nghiên cứu về quyền sử dụng đất và cơ chế chia sẻ lợi ích trong bối cảnh VPA/FLEGT và REDD+;

(vi)         Xây dựng bộ chỉ số thí điểm đánh giá tác động của VPA/FLEGT đối với doanh nghiệp gỗ nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Bà Vũ Thị Bích Hợp cũng đưa ra một số những khuyến nghị có liên quan như:

(i)            Vai trò của các TCXH cần phải được đưa vào VNTLAS;

(ii)          Giám sát và kiểm toán độc lập của các TCXH cần phải được xác định trong Khung M&E của VPA;

(iii)         Tiếp cận tài trợ của Chính phủ cho các TCXH tham gia thực hiện VPA;

(iv)         Chính phủ cần cải thiện và thực thi các cơ chế để hỗ trợ giải quyết xung đột đất rừng và thiết lập quy trình thực hiện để thu hút các TCXH trong thực hiện Khung M&E của VPA; 

(v)          Chính phủ và các TCXH sẽ cung cấp nâng cao năng lực cho các hộ gia đình và cộng đồng để hỗ trợ họ trong việc tuân thủ các quy định của VPA và tăng cường tham vấn cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt