MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Cất cao tiếng nói cộng đồng về biến đổi khí hậu

Ngày 21/12, tại Hà Nội, các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã tổ chức Hội thảo tổng kết 03 năm triển khai Dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách”, tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT).

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) khẳng định vị thế của các tổ chức NGO Việt Nam về biến đổi khí hậu (BĐKH) đã được nâng lên, đặc biệt trong việc tham gia cùng với các cơ quan Nhà nước trong quá trình tham vấn, xây dựng chính sách sát với thực tiễn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích chính đáng của người dân.

TKVNGOCC1

Bà Vũ Thị Bích Hợp phát biểu khai mạc hội thảo

Theo đơn vị đánh giá độc lập của dự án, so với thời điểm trước khi dự án triển khai, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam đã chứng tỏ được vai trò của mình bằng cách đóng góp mạnh mẽ tiếng nói của những cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương vào việc vận động chính sách về biến đổi khí hậu. Hoạt động của các tổ chức trong thời gian qua chủ yếu là tiếp cận, giúp đỡ người dân cải thiện sinh kế phù hợp với điều kiện tại từng địa phương, góp phần giảm thiểu khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, mối liên hệ của các tổ chức này với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhiều Bộ ngành khác đã chặt chẽ hơn, từ đó kịp thời thông tin những vấn đề cấp bách, nhu cầu thiết yếu trước những ảnh hưởng tiêu cực.

Cũng trong Hội thảo này, Mạng lưới VNGO&CC đã tiến hành bầu Ban điều hành Mạng lưới nhiệm kỳ 2016-2018 với 06 tổ chức NGO từ cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Đồng thời Bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc SRD tiếp tục được tín nhiệm trong vai trò Trưởng ban điều hành Mạng lưới. 

BDH moi rzed

Đại diện các tổ chức trong Ban điều hành VNGO&CC nhiệm kỳ 2016-2018 (ảnh SRD)

Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về biến đổi khí hậu của Việt Nam hiện có 130 tổ chức thành viên. Trong giai đoạn, 2016-2020, mạng lưới sẽ tập trung vào phát triển các tổ chức ở vùng, miền, mở rộng phạm vi tiếp cận những đối tượng dễ bị tổn thương là người dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu vùng xa, vùng biệt lập… Đồng thời nâng cao vị thế mạng lưới bằng cách kết hợp với các cơ quan truyền thông, gắn kết với các cơ quan Nhà nước.

 

(Theo tạp chí Tài nguyên và môi trường)

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt