MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Hội thảo góp ý dự thảo tài liệu “Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiêu chí đánh giá và các Điển hình”

Cuốn tài liệu “Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiêu chí đánh giá và các điển hình” là một trong những sản phẩm quan trọng trong Chương trình hợp tác “Nghiên cứu, đánh giá các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu do NGO hỗ trợ tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014” giữa Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (DMHCC) và 2 mạng lưới VNGO&CC và CCWG. Quyển tài liệu được biên soạn dựa trên những thông tin, dữ liệu từ những báo cáo của các đơn vị triển khai mô hình, các chuyến đi thực địa của các chuyên gia nhằm thu thập thêm thông tin về các mô hình này. Cho đến nay bản dự thảo tài liệu đầu tiên đã được nhóm biên soạn xây dựng xong.

DSCN4924

Các thành viên tham gia buổi hội thảo là các đại diện của cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và đơn vị báo chí 

Sau khi tổ chức tham vấn ý kiến lần I vào tháng 8/2015, ngày 25/12/2015, DMHCC đã phối hợp với Mạng lưới VNGO-CC và nhóm làm việc về Biến đổi khí hậu của các tổ chức Phi chính phủ tại Việt Nam (CCWG) tổ chức hội thảo góp ý cho tài liệu “Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiêu chí đánh giá và các điển hình” lần thứ II. 

Thông qua hội thảo này, dựa trên những ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, cuốn tài liệu sẽ được hoàn thiện và chia sẻ rộng rãi trong thời gian sớm nhất.

DSCN4971

GS. TSKH. Trương Quang Học - chủ biên của cuốn tài liệu trình bày các điểm cập nhật của bản dự thảo

Mong đợi của cả DMHCC, VNGO&CC và CCWG là cuốn tài liệu sẽ như một tài liệu quan trọng để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở địa phương trong quá trình đưa ra những quyết định lựa chọn triển khai hoặc/và nhân rộng các mô hình/ giải pháp sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu được giới thiệu trong quyển tài liệu cũng như các mô hình đang được triển khai trên thực tế chưa được đề cập trong quyển tài liệu.

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt