MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Ba lợi ích lớn từ nông nghiệp thông minh với khí hậu

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Mạng lưới Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã tổ chức hội thảo "nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA): Thách thức và giải pháp".
Tại hội thảo, đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ và cơ quan khuyến nông đã đưa ra những lợi ích thiết thực và bài học kinh nghiệm, được rút ra từ quá trình triển khai thực tế nhiều dự án CSA trong những năm gần đây. Những dự án này đều kiên trì 3 lợi ích lớn: Đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp vào giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ người dân có hành động thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp với từng vùng, miền.

CSAHN1

CSAHN2

Bà Vũ Thị Bích Hợp - Giám đốc SRD và Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc SRD phát biểu tại Hội thảo(Ảnh 1 và 2)

Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) nhấn mạnh: CSA không phải là một mô hình phát triển bền vững đơn lẻ, mà là một cách tiếp cận tổng hợp các mô hình sẵn có để điều chỉnh, hướng các mô hình này theo các tiêu chí xác định. SRD đã lồng ghép CSA vào các mô hình cải thiện sinh kế trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng. Kết quả đều tăng thu nhập cho người dân và cải thiện môi trường, đồng thời tăng cường nhận thức cho người dân về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và các hoạt động nông nghiệp.
Thách thức lớn trong việc khuyến khích nhân rộng các mô hình CSA tại Việt Nam được nhiều chuyên gia đưa ra, đó là làm thế nào để các địa phương xây dựng và triển khai những chính sach liên quan đến CSA một cách hiệu quả. Các phương thức ứng phó với biến đổi khí hậu đã được lồng ghép khá nhiều vào hệ thống chính sách về tăng trường xanh và phát triển bền vững, từ cấp trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, còn nặng về các giải pháp kĩ thuật, có đề cập đến CSA nhưng chưa chú trọng đến việc phối hợp các ngành, các lĩnh vực cùng tiếp cận và phát triển CSA.
Các ý kiến đóng góp tại hội thảo đều được ghi nhận và đóng góp cho các Bộ, ngành liên quan, làm cơ sở hoàn thiện dần khung chiến lược cho CSA tại Việt Nam trong thời gian tới.
Hồng Minh- Khánh Ly

Nguồn: http://www.tapchitainguyenvamoitruong.vn/383/TNMT/13905/Ba-loi-ich-lon-tu-nong-nghiep-thong-minh-voi-khi-hau.html

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt