MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Theo kế hoạch, năm 2016 Chính phủ Việt Nam sẽ ký kết hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) với liên minh châu Âu về thực thi lâm luật-quản trị rừng-thương mại lâm sản. Dự báo khi hiệp đinh được thực hiện sẽ tác động đến nhiều bên liên quan, trong đó có các hộ gia đình và cộng đồng sống phụ thuộc rừng. Với mục tiêu đưa tiếng nói, nguyện vọng của người dân tới đoàn đàm phán, Trung tâm SRD thực hiện đánh giá khả năng tuân thủ hồ sơ khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ ở cấp hộ gia đình. Năm 2015, SRD đã thực hiện đánh giá ở tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định, KonTum. Năm 2016, SRD sẽ tiến hành đánh giá tại tỉnh Quảng Ninh và Quảng Bình.
Để chuẩn bị cho chuyến đánh giá tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 21 đến 25/4/2016, SRD đã có chuyến tiền trạm tại hai huyện Ba Chẽ và Hoành Bồ. Dự kiến đánh giá chính thức sẽ được thực hiện vào cuối tháng 5/2016.

Một số hình ảnh từ chuyến tiền trạm:

IMG 2494

 

IMG 2482

 

IMG 2171

 

IMG 1971

 

IMG 1967

 

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt