MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

VNGO-FLEGT tham dự hội thảo xây dựng mạng lưới cấp khu vực của FERN

Từ ngày 26-28/1/2016, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) đã tham gia Hội thảo cấp khu vực do FERN tổ chức tại Luang Prabang, CHDCND Lào. Mục tiêu của hội thảo bao gồm xác định tình hình quản trị rừng trong bối cảnh chính sách của EU và mối quan hệ thương mại Lào Việt, xây dựng liên minh xã hội dân sự giữa 2 nước cũng như chiến lược phát triển chung, và cơ chế phối hợp hành động để nâng cao quản trị rừng. Tham gia hội thảo lần này, bên cạnh các tổ chức xã hội dân sự Lào đi tiên phong trong lĩnh vực FLEGT, đại diện mạng lưới VNGO-FLEGT của Việt Nam có các tổ chức: SRD, CORENARM, SCODE và CEN.

20160127 091113

Hội thảo là cơ hội trao đổi giữa các đại diện mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội dân sự tại Lào tiên phong trong lĩnh vực FLEGT

Hội thảo lần này đã giúp 2 bên hiểu rõ hơn về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (VPA) tại mỗi nước cũng như mối liên hệ trong bối cảnh thương mại gỗ Lào - Việt. Với sự thúc đẩy của FERN, hội thảo cũng đã đưa ra định hướng cho các hoạt động về FLEGT trong 3-5 năm tiếp theo. 

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt