Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và  

 

Thương mại lâm sản (FLEGT)   


 

I. Một số dự án đang hoạt động

  1. 1. Rừng, quản trị, thị trường và khí hậu (VM063) 

1.1.       Thông tin chung về dự án

Fern và các đối tác tham gia dự án đã và đang tham gia sâu vào việc các quá trình thảo luận đa bên của FLEGT VPAs trong hơn 15 năm qua. Qua đó mang tiếng nói của cộng đồng nhằm đóng góp một cách hiệu quả vào tiến trình. Kết quả là tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp đã giảm đáng kể, quản trị rừng, việc cải cách và thực thi pháp luật cũng có những cải thiện rõ ràng. Dự án này sẽ tổng hợp những kinh nghiệm và bài học trước đây nhằm đảm bảo rằng những thành tựu đạt được trong những thập kỉ qua sẽ được kế thừa trong tương lai, kể cả sau khi Chương trình Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu (FGMC) của DFID kết thúc vào năm 2021.

Các đối tác tham gia dự án tại các nước VPA sẽ chủ trì hoạt động dự án ở Ghana, Liberia, Vietnam, Cameroon và cộng hoà Công-gô. Fern và Earthsight sẽ tập trung vào lĩnh vực chính sách quốc tế, sử dụng nó như đòn bẩy để mở ra cơ hội cho các tổ chức xã hội tại các nước VPA hoạt động. Giờ đây, chính sách thương mại, khí hậu và chuỗi cung ứng của liên minh EU và các nước thành viên phải khuyến khích các quy trình cải cách quản trị với mục đích ngăn chặn việc đưa lâm sản không bền vững và bất hợp pháp vào tiêu thụ tại thị trường châu Âu.

 

1.2.       Các hoạt động của dự án

-          Góp ý khung đánh giá và giám sát về VPA-FLEGT của VNFOREST

-          Góp ý dự thảo VNTLAS

-          Nghiên cứu VPA-FLEGT và tính minh bạch trong lĩnh vực lâm nghiệp

-          Nghiên cứu về đất lâm nghiệp, cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có để đưa ra góp ý cho chính sách

-          Nghiên cứu cơ hội và thách thức đối với phụ nữ trong bối cảnh triển khai VPA tại Việt Nam 

-          Nghiên cứu về phục hồi rừng và NDC ở Việt Nam

-          Đánh giá nhu cầu tăng năng lực của các thành viên mạng lưới VNGO-FLRGT và thành lập mạng lưới VNGO-EVFTA 

-          Phát triển chiến lược mạng lưới VNGO-EVFTA

-          Tập huấn nâng cao năng lực các thành viên mạng lưới VNGO-EVGFTA

-          Tổ chức Diễn đàn sông Mekong

-          Tổ chức Diễn đàn quản trị rừng

 

  1. 2. Dự án EVFTA (VM066)

2.1.       Thông tin chung về dự án 

Mục tiêu chung: Tạo điều kiện và tăng cường sự đóng góp của các Tổ chức phi chính phủ (NGOs) Việt Nam vào sự phát triển công bằng và bền vững tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh vai trò của Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) và đảm bảo các thành viên (hiện nay là 60 thành viên) có năng lực và kiến thức để giám sát quá trình thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) trong lĩnh vực qQuản trị rừng và thương mại gỗ.

Nhóm mục tiêu và người hưởng lợi chính

Nhóm mục tiêu chính của dự án này là mạng lưới VNGO-FLEGT được thành lập vào năm 2012 và hiện đang có 61 tổ chức Việt Nam là thành viên. Mạng lưới xây dựng năng lực cho các thành viên về các phương pháp giám sát quản trị rừng, hỗ trợ thương mại gỗ hợp pháp, tham gia vào hoạch định chính sách để tạo điều kiện thực thi mạnh mẽ các cam kết của VPA thông qua các cải cáchsửa đổi luật pháp luật và phát triển khung giám sát môi trường và xã hội của VPA. Thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT cần hiểu được EVFTA và đặc biệt là chương TSD cũng như mối liên kết giữa VPA và FTA. Các thành viên cũng cần hỗ trợ để tham gia hiệu quả trong các Cơ chế giám sát TCXH (CSMMs) của FTA và đồng thời giám sát việc thực hiện FTA và VPA, nhằm đảm bảo việc thực hiện hai hiệp định này một cách đồng nhất và bổ sxung cho nhau. Những hạn chế của các thành viên: Thiếu năng lực và thông tin về EVFTA cũng như vai trò của TCXH trong CSMMs, thiếu phương pháp để tổ chức thực hiện giám sát FTA, thiếu liên kết với các TCXH làm về các vấn đề liên quan đến nội dung của FTA (lao động và ngư nghiệp), bao gồm các tổ chức NGOs có văn phòng tại EU, thiếu sự liên kết với ngành công nghiệp gỗ mà nhóm này sẽ tham gia CSMMs của EVFTA. Dự án này sẽ xây dựng năng lực cho các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT để họ hiểu biết hơn về EVFTA, nâng cao nhận thức về vai trò và chức năng của các nhóm tư vấn trong nước (DAG) trong việc thực hiện FTA và hỗ trợ những hoạt động tại cộng đồng.

Nhóm mục tiêu thứ hai bao gồm các CSMMs EVFTA, cụ thể là DAGs (một ở Việt Nam và một ở EU) và một Diễn đàn chung, tuy nhiên các nhóm này vẫn chưa được thành lập. Các cơ chế này có nhiệm vụ bày tỏ quan điểm, đưa ra các khuyến nghị và lời khuyên cho việc thực hiện chương TSD cũng như các chương liên quan khác trong FTA. Các nghiên cứu học thuật đã nhấn mạnh một số thiếu sót về hoạt động của các DAGs hiện có và Diễn đàn chung như: Họ không đủ nguồn lực, không gặp mặt thường xuyên và các đại diện thường không rõ ràng và do vị trí của họ trong mối tương quan với các cơ chế được thể chế hóa trong chương TSD cũng chưa cụ thể, tác động của họ còn hạn chế. Dự án này sẽ đảm bảo các TCXH tham gia giám sát quản trị rừng và thương mại gỗ bất hợp pháp được đại diện trong DAG Việt Nam, thúc đẩy sự tiếp nhận những vấn đề và góp ý cách giải quyết chúng từ cả DAGs EU và DAGs Việt Nam và tổ chức, điều phối thường xuyên các cuộc họp giữa các DAG. Nhóm mục tiêu thứ ba: Các hiệp hội gỗ, đại diện cho lợi ích của ngành công nghiệp gỗ trong các khu trung chuyển và chế biến chính của Việt Nam. Họ cần hỗ trợ các thành viên để tuân thủ các cam kết của VPA (Ví dụ: thẩm định tronggiải trình nhập khẩu gỗ, các chính sách bảo vệ môi trường và xã hội) – VPA sẽ được nội luật hóa nhưng vẫn còn hạn chế do thiếu nguồn lực và năng lực. Các TCXH sẽ vận động các Hiệp hội gỗ đề thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp bằng việc giám sát các thành viên tuân theo cam kết VPA và loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp.

Nhóm mục tiêu thứ tư: EU và các thành viên Việt Nam trong các cơ quan chính phủ tham gia vào EVFTA như Uỷ ban Thương mại và Uỷ ban Thương mại và Phát triển bền vững (TSD), Uỷ ban Thương mại sẽ được đồng chủ trì cùng với Bộ trưởng Bộ công thương Việt Nam và các thành viên của Ủy ban Châu Âu (EC) chịu trách nhiệm về thương mại, hoặc các đại biểu phía họ, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện và áp dụng thoả thuận này. Dựa vào kinh nghiệm của FTAs hiện có, các yêu cầu sau có thể được nêu bật: Các quan chức chínhcán bộ chịu trách nhiệm chính của Việt Nam và Châu Âu sẽ cần thể hiện cam kết chính trị và có quyền sở hữu mạnh mẽ đối với việc thực hiện chương TSD. Các uỷ ban này cũng sẽ cần phải có sự tương tác thường xuyên với các cơ quan về TCXH được thành lập theo FTA và thực thi mạnh mẽ các điều khoản của chương TSD. Những hạn chế của họ chủ yếu liên quan đến những khó khăn trong việc xác định liệu có vi phạm các điều khoản của chương TSD hay các điều khoản này không đủ cụ thể và thiếu năng lực/nguồn lực để thực hiện giám sát hiệu quả. Dự án sẽ thúc đẩy các cuộc họp trao đổi thường xuyên với các quan chức, lãnh đạocán bộ chịu trách nhiệm chính để chia sẻ các phân tích liên quan và đảm bảo theo dõithúc đẩy các khuyến nghị đã được đưa ra bởi các cơ quan TCXH.

Người hưởng lợi cuối cùng là các TCXH Việt Nam, họ cam kết đóng góp cho phát triển công bằng và bền vững tại Việt Nam, những tổ chức này cần một môi trường thuận lợi để tham gia vào quá trình phát triển. Bằng cách sử dụng thương mại như đòn bẩy, chia sẽ các bài học kinh nghiệm từ VPA/FLEGT-VPA và mạng lưới, dự án có thể mở rộng không gian và nâng cao năng lực. Các hộ gia đình phụ thuộc vào rừng dễ bị tổn thương và các doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện quản trị rừng và việc thực thi các quy định pháp luật về xã hội và môi trường.

 

Các nhóm liên quan chính  

Các bên liên quan được tham khảo ý kiếnvấn bao gồm chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công Thương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện EVFTA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phụ trách bảo vệ rừng và trách nhiệm trong việc thực hiện VPA. Các cơ quan này đã đánh giá caohoan nghênh dự án này vì họ nhận thức được rằng EVFTA sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước nhưng cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội và môi trường rừng và người dân

Là nhóm liên quan quan trọng, các hiệp hội trong ngành công nghiệp gỗ Việt Nam cũng đã được tham vấn và rất muốn hợp tác để cùng nâng cao danh tiếng toàn cầu của các sản phẩm gỗ Việt Namcủa họ. Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) có nhiệm vụ giám sát tác động xã hội của các chính sách của chính phủ cũng rất hào hứngsẵn sàng hỗ trợ các NGOs tham gia vào giám sát thực thi các chính sách.

Dự án cũng sẽ duy trì các đối thoại mở với Tổng cục thương mại của EC, họ được tham vấn và hoan nghênh sự tham gia của SRD và Fern trong CSMMs của FTA. Thực tế, các tổ chức NGOs làm về môi trường thường không được đại hiện trong các cơ chế này. Tổng cục thương mại tin tưởng dự án này sẽ rất phù hợp vì thương mại gỗ được xác định là một trong những vấn đề ưu tiên chính cần được giám sát. EC cũng rất muốn thấy các tổ chức phi chính phủ của EU tham gia cùng với các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam trong việc giám sát FTA vì họ có thể cung cấp các thông tin quan trọng về việc thiết lập các cơ chế giám sát có sự tham gia của TCXH độc lập và mang tính đại diện của Việt Nam và chuyển giao mối quan tâm của họ trực tiếp đến EC khi thích hợp. Việc tham vấn với các thành viên nghị viện châu Âu thể hiện rõ ràng rằng EP rất hỗ trợ các chương trình như vậy. Trước khi phê chuẩn EVFTA, Nghị viện châu Âu (MEPs) sẽ yêu cầu một số sự đảm bảo rằng hiệu quả của CSMMs sẽ được đưa ra. Tương tự, báo cáo viên của MEP về VPA Việt Nam – EU nhấn mạnh vào thực tế rằng cả hai thoả thuận đóng vai trò hỗ trợ lẫn nhau và cần thiết theo dõi thêm diễn biến của thương mại gỗ song phương bao gồm trong chương TSD của FTA.  

 

2.2.       Các hoạt động đã và đang thực hiện

-          Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực mạng lưới VNGO-FLEGT

-          Hội thảo khởi động dự án – Diễn đàn quản trị rừng lần 3

-          Họp khởi động thành lập mạng lưới VNGO-EVFTA

-          Họp ban điều hành mạng lưới VNGO-EVFTA

-          Tập huấn cho các thành viên mạng lưới VNGO-EVFTA

-          Xây dựng chiến lược truyền thông mạng lưới VNGO-EVFTA

-          Nghiên cứu cập nhật tiến trình thực hiện FTA tại Việt Nam

-          Lựa chọn đối tác thứ 3 thực hiện các nghiên cứu 

 

1. Land Use Right Certificates for Forest Smallholders: Key finding from IM-VPA Baseline Survey in 04 Provinces 

http://vngo-cc.vn/upload/Land_use_right_.pdf 

https://loggingoff.info/library/land-use-right-certificates-for-forest-smallholders-key-findings-from-im-vpa-baseline-survey-in-4-provinces/

2. Comments to The Draft of Decree On Vietnam Timber Legality Assurance System (VNTLAS)

http://vngo-cc.vn/upload/SRD-Comment_on_Du_thao_VNTLAS-FINAL.pdf

https://loggingoff.info/library/comments-to-the-draft-of-decree-on-vietnam-timber-legality-assuarance-system-vntlas/

3. Research and Sharing Forest Governance in Viet Nam 

http://vngo-cc.vn/upload/tieng_anh_song_ngu_1-11-20191.pdf 

https://loggingoff.info/library/research-and-sharing-forest-governance-in-viet-nam/ 

4. Gender issues in Forestry: Key findings from a VPA Impact Monitoring Baseline Survey in 4 Provinces

http://vngo-cc.vn/upload/GENDER_ISSUES_IN_FORESTRY_DEVELOPMENT-clean-1404_(Final).pd

https://loggingoff.info/library/gender-issues-in-forestry-key-findings-from-a-vpa-impact-monitoring-basline-survey-in-4-provinces/

5. Transparency in Forestry Production: Key Findings From Baseline Survey for Impact Monitoring of VPA FLEGT

http://vngo-cc.vn/upload/TRANSPARANCY_IN_FORESTRY_PRODUCTION-HHs+MSEs.pdf
https://loggingoff.info/library/transparency-in-forestry-production-key-findings-from-baseline-survey-for-impact-monitoring-of-vpa-flegt/
 

6. Report on Vietnam's NDC

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/thu-vi-n-nh-menu/1188-bao-cao-ndc-vi-t-nam-tang-cu-ng-qu-n-tr-r-ng-d-ph-c-h-i-r-ng-thanh-cong

ENG: http://www.srd.org.vn/index.php/events/1187-report-on-vietnam-s-ndc-strengthening-forest-governance-to-ensure-successful-forest-restoration
https://loggingoff.info/library/report-on-vietnams-ndc-strengthening-forest-governance-to-ensure-successful-forest-restoration/

7. VPA UPDATES 

http://vngo-cc.vn/upload/VPA_UPDATES_-_03_JUNE_2019-_final.pdf
https://loggingoff.info/library/vpa-updates/

8. Guide on collecting information for monitoring and measuring the impact of VPA-FLEGT for Small and Medium Enterprises in the Timber Industry

http://vngo-cc.vn/upload/VPA_FLEGT_IM_SME_Indicators_Framework_Draft-05_-_ENG.pdf
https://loggingoff.info/library/guide-on-collecting-information-for-monitoring-and-measuring-the-impact-of-vpa-flegt-for-small-and-medium-enterprises-in-the-timber-industry/

9. Assessment of the current status of Forest Planting Households, and Small, Micro Timber Processing Enterprises before implementing VPA/FLEGT 

http://vngo-cc.vn/upload/SRD-Bao_cao_Baseline_xuat_ban.pdf
https://loggingoff.info/library/assessment-of-the-current-status-of-forest-planting-households-and-small-micro-timber-processing-enterprises-before-implementing-vpa-flegt/
 

10. Challenges and Opportunities of the EU-Vietnam Voluntary Partnership Agreement for Women and Civil Society 

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/thu-vi-n-nh-menu/1160-nghien-cuu-thach-thuc-va-co-hoi-vpa-phu-nu-cso

ENG: http://www.srd.org.vn/index.php/events/1159-the-study-on-challenges-and-opportunities-of-the-eu-vietnam-voluntary-partnership-agreement-for-women-and-civil-society

https://loggingoff.info/library/gender-report/

11. Developing and Piloting an indicator framework for Monitoring the impact of VPA/FLEGT on Small and Medium-sized Timber Enterprises in Viet Nam key findings and recommendations

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

ENG: http://www.srd.org.vn/index.php/events/1195-developing-and-piloting-an-indicator-framework-for-monitoring-the-impact-of-vpa-flegt-on-small-and-medium-sized-timber-enterprises-in-vietnam-key-findings-and-recommendations

https://loggingoff.info/library/developing-and-piloting-an-indicator-framework-for-monitoring-the-impact-of-vpa-flegt-on-small-and-medium-sized-timber-enterprises-in-vietnam-key-findings-and-recommendations/

11. Policy Recommendations – Quarter 3, 2020

https://loggingoff.info/library/policy-recommendations-quarter-3-2020/ 

12. Summary Report: Forest Management and the Benefit-Sharing Mechanisms in The context of VPA-FLEGT & REDD+ 

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u 

ENG: http://www.srd.org.vn/images/research-reports/BO%20CO%20TM%20TT%20-%20Land%20right%20ENG.pdf 

https://loggingoff.info/library/summary-report-forest-management-and-the-benefit-sharing-mechanisms-in-the-context-of-vpa-flegt-redd/

13. Summary Report: The Voluntary Partnership Agreement VPA-FLEGT and Transparency in the Forestry Sector

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

ENG: http://www.srd.org.vn/images/research-reports/BO%20CO%20TM%20TT%20-%20Land%20right%20ENG.pdf

https://loggingoff.info/library/summary-report-the-voluntary-partnership-agreement-vpa-flegt-and-transparency-in-the-forestry-sector/

14. Comments on the Degree No.102/2020/NĐ-CP Viet Nam Timber Legality Assurance System (VNTLAS)

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/v-n-d-ng-chinh-sach-menu/1253-cong-van-v-v-g-i-y-ki-n-nh-n-xet-c-a-m-ng-lu-i-vngo-flegt-v-ngh-d-nh-s-102-2020-nd-cp

https://loggingoff.info/library/cong-van-v-v-gui-y-kien-nhan-xet-cua-mang-luoi-vngo-flegt-ve-nghi-dinh-so-102-2020-nd-cp/

ENG:http://www.srd.org.vn/index.php/advocacy-research/1254-comments-on-decree-no-102-2020-nd-p-regulating-vietnam-s-timber-legality-guarantee-system

https://loggingoff.info/library/comments-on-decree-no-102-2020-nd-cp-regulating-vietnams-timber-legality-guarantee-system/

15. Báo cáo: Quản lý đất rừng và các cơ chế chia sẻ lợi ích trong bối cảnh VPA-FLEGT & REDD+

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

16. Báo Cáo Hiệp Định Đối Tác Tự Nguyện VPA-VPA-FLEGT Và Tính Minh Bạch Trong Lâm Nghiệp

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

17. Điều chỉnh kế Hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp trong bối cảnh VPA-FLEGT- Các nhân tố tác động

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

18. Hiện trạng về hộ trồng rừng và doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ sản xuất gỗ trước khi thực thi VPA-FLEGT

http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/1232-bao-cao-va-nghien-c-u

II. Các tác động

Dưới đây là số liệu thống kê cho thấy tác động của các dự án của chúng tôi đối với FLEGT: 

Dưới đây là số liệu thống kê cho thấy tác động của các dự án của chúng tôi đối với FLEGT:

40 nhân viên từ các CSO khác nhau được đào tạo về REDD +

30 đại diện các hộ trồng rừng, khai thác hoặc chế biến gỗ đánh giá tác động của VPA đối với sản xuất gỗ

12 đại diện của các CSO được đào tạo về công nghệ Terra-i và tham gia một dự án đường mòn theo dõi diễn biến rừng trong thời gian thực

10 hội thảo kỹ thuật nhận được ý kiến và thông tin của SRD về luật bảo vệ và phát triển rừng

65 tổ chức tham gia hoạt động động vào mạng lưới VNGO-FLEGT

60 tổ chức tham gia hoạt động vào mạng lưới VNGO-EVFTA

Các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT tham gia chia sẻ về Quản trị rừng tại 3 Diễn đàn quản trị rừng

Các thành viên Mạng lưới VNGO-EVFTA tham gia Tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO - EVFTA về TSD và DAGs

25 đại biểu đến từ Hiệp hội cao su Việt Nam, Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ Tp.HCM, Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương và một số doanh nghiệp ngành gỗ Tập huấn Khung chỉ số theo dõi tác động của Hiệp định VPA/FLEGT đến các doanh nghiệp chế biến gỗ vừa và nhỏ.

Góp ý xây dựng Nghị định Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (VNTLAS) cho Tổng cục Lâm nghiệp

Góp ý xây dựng Khung giám sát đánh giá tác động VPA/FLEGT. Các góp ý của SRD và thành viên tích cực của Mạng lưới VNGO-FLEGT đã được ghi nhận và đưa vào Khung giám sát đánh giá.

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt