Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

SRD - Centre for Sustainable Rural Development

 

Về SRD 

 


Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) được thành lập với vai trò là tổ chức thành viên của Liên hiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA) với giấy phép hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST) ngày 30/03/2006. SRD là một tổ chức khoa học công nghệ không vì mục đích lợi nhuận tại Việt Nam, làm việc với các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ họ cải thiện chất lượng cuộc sống và quản lý nguồn lực một cách bền vững. Kế thừa 28 năm kinh nghiệm từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Phát triển và Đoàn kết (CIDSE) tại Việt Nam, SRD đã không ngừng tiến bộ và đã thực hiện thành công 04 Kế hoạch Chiến lược của tổ chức.

SRD hiện có hai văn phòng hoạt động là Hà Nội và Huế, cũng như duy trì một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia tư vấn và cộng tác viên trong và ngoài nước. SRD là thành viên sáng lập và là Đồng Chủ tịch của Nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG), đồng thời được bầu làm Chủ tịch của Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ về Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VNGO-FLEGT), và Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (VNGO-EVFTA).

Các dự án của SRd tập trung vào các lĩnh vực chính, bao gồm Nông nghiệp và Sinh kế bền vững; Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai; Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT); Hỗ trợ người khuyết tật, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em; Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); nghiên cứu và vận động chính sách trong các lĩnh vực có liên quan. Các biện pháp can thiệp nhằm hỗ trợ cộng đồng trong các lĩnh vực giảm nghèo, bảo vệ môi trường, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực quản trị cho người dân để quản lý tốt hơn quá trình phát triển của họ.

Trải qua 15 năm, SRD đã triển khai được 89 dự án, trong đó có 14 dự án nhỏ trên 42 tình thành. Thông qua các hoạt động của dự án, SRD đã có những đóng góp đáng kể trong việc xóa đói, giảm nghèo cho các cộng đồng, các dân tộc, nhóm yếu thế trong xã hội như phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật; và nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và vận động chính sách. Với những kết quả đạt được, SRD là đối tác uy tin, tin cậy của các cơ quan và đối tác trong nước cũng như quốc tế. 

 to roi srd-page-001

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt