Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Sustainable Agriculture

 

Nông nghiệp và Sinh kế bền vững

 


 

Nông nghiệp và sinh kế bền vững luôn là một trong những lĩnh vực trọng tâm của SRD và được thực hiện thông qua các dự án tập trung các can thiệp về nông nghiệp bền vững với các mô hình sản xuất nông nghiệp/ mô hình sinh kế thích ứng và có khả năng chống chịu và phục hồi với tác động của BĐKH nhằm nâng cao thu nhập cho người dân ở các vùng nông thôn, miền núi đặc biệt là phụ nữ và dân tộc thiểu số, và hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo đồng thời với việc bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hạn chế tối đa tác động tiêu cựa của BĐKH và trao quyền cho cộng đồng địa phương để quản lý bền vững sinh kế và môi trường sống của chính họ.

 

Trung tâm SRD đã và đang triển khai mô hình Nông nghiệp thích ứng với khí hậu (CAA), mô hình nông nghiệp có khả năng chống chịu và phục hồi bởi BĐKH (CRA) và các hệ thống nông lâm kết hợp bền vững thân thiện với môi trường và thích ứng với BĐKH. Các dự án của SRD cũng khuyến khích sự tham gia và trao quyền cho người dân trong việc ra quyết định trong các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

1. Dự án “Giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại vùng núi cao Tây Bắc – VM070”

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt