Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

 

 

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

 

Hội đồng Quản lý

 
 
Chủ tịch hội đồng quản lý SRD  
 
Tel: 0243 943 6676
Giám đốc điều hành SRD  
 
 
Chủ tịch mạng lưới VNGO-FLEGT
 
   
   
   
  Nguyễn Thị Hòa Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Cố vấn kỹ thuật  
   
   
  Nguyễn Kim Ngân Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Phó Giám đốc  
   

   

   
  Vũ Văn Triệu Thành viên hội đồng quản lý SRD  
    Nguyên Trưởng đại diện IUCN  
    Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Thủy sản (2003-2006)  
     
     
  Nguyễn Bá Ngãi Thành viên hội đồng quản lý SRD  
     Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp  
 
       
     
  Marko Lovrekovic
 
    Giám đốc Trung tâm nguồn lực phi chính phủ  
    VUFO-NGO  
     
       

 

Ban điều hành

   Vũ Thị Bích Hợp
  Tel: 0243 943 6676
   

     
  Nguyễn Kim Ngân Phó Giám đốc  
  Tel: 0243 943 6676 Kế toán trưởng  
   
   
  Vũ Công Lân
  Tel: 0243 9436676

   
  Trần Thị Thanh Toan Quản lý chương trình miền Trung  
  Tel: 0234 362 4332 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     

Cố vấn phát triển

       
  Nguyễn Thị Hòa Cố vấn Kỹ thuật  
  Tel: 0243 943 6676  

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  John William Mellors Cố vấn phát triển  
  Tel: 0243 943 6676 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       

Chương trình

       
  Trần Thị Thanh Toan Quản lý chương trình miền Trung  
  Tel: 0234 362 4332

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Vũ Công Lân Trưởng phòng SA  
  Tel: 0243 9436676 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   


 
 

Nguyễn Thanh Hiền

Cán bộ chương trình miền Trung  
Tel: 0243 943 6676  

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
  Vũ Thế Thường
Tel: 0243 943 6676 
Cán bộ chương trình  
       
 
Bùi Quốc Quân
Cán bộ Chương trình
  Tel: 0243 943 6676  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
  Nguyễn Thị Hoa  
  Tel: 0243 943 6676 

Trợ lí Giám đốc

 
   

 
       
  Nhìn Tấn Thuận Trợ lí Chương trình  
  Tel: 0243 943 6676

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Nguyễn Thị Thanh Duyên Trợ lý Chương trình  
  Tel: 0234 362 4332  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Nguyễn Thảo Ly Trợ lí Chương trình  
  Tel: 0243 943 6676

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

 

 
Trần Thị Diệu Linh Thực tập sinh 
  Tel: 0234 362 4332  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Truyền thông

  Nguyễn Thị Hoài Thu       Trợ lí truyền thông  
  Tel: 0243 943 6676 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       

Tài chính

  Nguyễn Kim Ngân  Kế toán trưởng  
  Tel: 0243 943 6676 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Nguyễn Vân Yến  
  Tel: 0243 943 6676
 
     
  Lưu Thị Tâm  
  Tel: 0243 943 6676 

 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

 

 
  Nguyễn Thanh Ngân  
  Tel: 0243 943 6676

 
       

Hành chính

       
 
Vũ Thị Minh Hòa
Cán bộ Hành chính - Nhân sự
 
 
Tel: 0243 943 6676 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
  Nguyễn Thị Hoài Thu  
  Tel: 0243 943 6676

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Nguyễn Viết Thu Cán bộ IT (part - time)  
  Tel: 091 222 7383  
     

Tình nguyện viên

       
 

Alex Russell

Tình nguyện viên

 
 

Tel: 0243 943 6676

email: a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 

 

 
 

Shelby Woodle

Tình nguyện viên

 
 

Tel:0243 943 6676

email: s This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 

 

 

Thực tập sinh

  Nguyễn Thanh Ngân Thực tập sinh Kế toán  
  Tel: 0243 943 6676

email: n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
Trần Thị Diệu Linh Thực tập sinh chương trình
Tel: 0234 362 4332

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạp vụ-Bảo vệ

 
 
 
 
Tạp vụ
  Tel: 0243 943 6676 
   
  Thẩm Trọng Sinh Bảo vệ
 
  Tel: 0243 943 6676   
     
  Nguyễn Văn Bi Bảo vệ  
  Tel: 0243 943 6676   
 

 

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt