Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Nhân sự 


SRD luôn coi đội ngũ nhân sự là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức. 

 

Nhân sự 


SRD luôn coi đội ngũ nhân sự là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức. 

Hội đồng Quản lý

 
 

Vũ Thị Bích Hợp

Chủ tịch hội đồng quản lý SRD  
 
Tel: 0243 943 6676
Giám đốc điều hành SRD  
 
 
Chủ tịch mạng lưới VNGO-FLEGT
 
   
   
     
 

Nguyễn Kim Ngân

Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Phó Giám đốc  
   

   

   
  Vũ Văn Triệu

Thành viên hội đồng quản lý SRD

 
    Nguyên Trưởng đại diện IUCN  
    Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Thủy sản (2003-2006)  
     
     
  Nguyễn Bá Ngãi Thành viên hội đồng quản lý SRD  
    Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp  
     
       
  Marko Lovrekovic
 
    Giám đốc Trung tâm nguồn lực phi chính phủ  
    VUFO-NGO  
     
       

 

Ban điều hành

   
  Vũ Thị Bích Hợp
  Tel: 0243 943 6676
   

     
  Nguyễn Kim Ngân Phó Giám đốc  
  Tel: 0243 943 6676 Kế toán trưởng  
   
   
  Nguyễn Phú Hùng Phó Giám đốc  
  Tel: 0243 943 6676 Quản lý Chương trình  
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
     

Chương trình

       
  Nguyễn Phú Hùng

Phó Giám đốc kiêm Quản lý Chương trình

 
  Tel: 0243 9436676 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
  Trần Thị Thanh Toan Quản lý Chương trình miền Trung  
  Tel: 0234 362 4332

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Hoàng Thị Sen Quản lý dự án PAN- AP  
  Tel: 0243 9436676

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
   

 

 
 

Nguyễn Thanh Hiền

Quản lý Giám sát chất lượng nghiên cứu  
  Tel: 0243 943 6676  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
 
Bùi Quốc Quân
Cán bộ Chương trình Nông nghiệp và Sinh kế bền vững
  Tel: 0243 943 6676 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Nguyễn Văn Ngọc Hiên 

Cán bộ chương trình

 
  Tel: 0243 943 6676 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
       
  Trần Trung Quốc  Cán bộ chương trình  
  Tel: 0243 943 6676

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
   

 

 
   Lê Quốc Thưởng  Cán bộ chương trình   
  Tel: 0234 362 4332 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
       

Truyền thông

   Nguyễn Đỗ Quyên Cán bộ truyền thông
  Tel: 0819 819 885 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính

       
  Nguyễn Kim Ngân Kế toán trưởng  
  Tel: 0243 943 6676 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Nguyễn Thị Bích Ngọc Cán bộ kế toán  
  Tel: 0243 943 6676 Email: ngocntb This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
  Phạm Đắc Liêm  Cán bộ kế toán  
  Tel: 0243 943 6676 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
      
  Hoàng Thị Minh Thư Cán bộ kế toán  
Tel: 0243 943 6676 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Hành chính

  Trần Thị Ngọc Hoa Cán bộ hành chính nhân sự  
  Tel: 0243 943 6676 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
       
  Nguyễn Viết Thu Cán bộ IT (part-time)  
  Tel: 091 222 7383  

Tình nguyện viên

  
   Võ Hoàng Nhật Uyên  Tình nguyện viên          
   Tel: 0935 529 125  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thực tập sinh

  Nguyễn Thanh Hoa Thực tập sinh Kế toán  
  Tel: 0986 649 173  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

 

   
 

Nguyễn Khánh Huyền

Thực tập sinh Kế toán  
Tel: 0912 296 959 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Trà My Thực tập sinh Kế toán  
  Tel: 0836 290 502  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Âu Hương Ly Thực tập sinh Hành chính Nhân sự  
  Tel: 0397 566 259 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Thân Yến Trang

Thực tập sinh Truyền thông

 
  Tel: 0965 889 762 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Tạp vụ-Bảo vệ

 
 
 
  Thẩm Trọng Sinh Bảo vệ
 
  Tel: 0243 943 6676   
     
  Nguyễn Văn Bi Bảo vệ  
  Tel: 0243 943 6676   
 

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt