Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia tư vấn Diễn tập phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật

 1. 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

Xây dựng kịch bản, tư vấn tổ chức diễn tập thử và thật; góp ý nhận xét và hướng dẫn kế hoạch tiếp theo

Vị trí:                         

Chuyên gia tư vấn

Thời gian làm việc:

Quý 3-4/2019

Địa điểm làm việc:

Vùng dự án (tỉnh Quảng Trị)

Đối tượng:

Người dân trên địa bàn dự án (ưu tiên là thành viên CLB NKT và cha mẹ trẻ khuyết tật)

 

2. Bối cảnh

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững đã phối hợp với các đối tác địa phương xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.    

Trong kế hoạch hoạt động của dự án năm 2019-2020 có hoạt động hòa nhập người khuyết tập trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua diễn tập phòng chống thiên tai. Do đó Trung tâm SRD cần tuyển chuyên gia tư vấn kỹ thuật với các nội dung như sau: 

3. Mục đích và mục tiêu:

-         Củng cố lại các phương án Phòng chống lụt bão cho lãnh đạo, cán bộ xã, thôn, đội xung kích theo hướng có hòa nhập người khuyết tật: Thực hành với những tình huống giả định mà thực tế có thể xảy ra trong thiên tai tại địa phương (bao gồm cảnh báo sớm, sơ tán sớm, hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho NKT, sự tham gia của người khuyết tật trong lập kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn).

-         Chuẩn bị những kỹ năng về cứu hộ và sơ cấp cứu cho đội xung kích, công tác điều hành, chỉ huy trong phòng chống thiên tai.

-         Nâng cao nhận thức về công tác phòng tránh thiên tai có hòa nhập người khuyết tật và truyền thông về cảnh báo sớm, sơ tán sớm và lập kế hoạch hộ an toàn đến với người dân nói chung và hộ có người khuyết tật nói riêng.

-         Xây dựng tinh thần chủ động và hòa nhập người khuyết tật trong ứng phó thiên tai.

4. Kết quả mong đợi:

-         Ban CHPCLB&TKCN cấp thôn/xã nắm được quy trình chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai tại thôn/xã có hòa nhập người khuyết tật;

-         Các thành viên đội xung kích tham gia củng cố được các kỹ năng về cứu hộ và sơ cấp cứu, ứng phó kịp thời và nhanh chóng khi có thiên tai xảy ra;

-         Người dân thấy được những tình huống có thể xảy ra khi thiên tai đến, biết cách ứng phó với các tình huống đó.

-         Một cuộc diễn tập cấp thôn được tiến hành.

 1. 5.Thành phần tham gia (dự kiến)

-         Ban CHPCLB-TKCN xã: Trưởng ban, Cán bộ xã phụ trách PCLB thôn, CB CTĐ xã, nhóm cứu hộ (khoảng 13 người).

-         Cấp thôn: Ban CHPCBL thôn, người dân: 30-40 người

-         Đại biểu: Đại diện BCH PTT và TKCN huyện, Đại diện Hội CTĐ huyện, nhóm Cán bộ SRD

-         Đại diện các phòng ban của xã

-         Đại diện BCH PCLB của các thôn còn lại trong xã.

-         Phóng viên đài/báo

-         Dự khán: Toàn bộ người dân trong thôn, xã.

 1. 6.Nội dung:

-         Diễn tập cơ chế BCH PCTT và TKCN cấp thôn có sự tham gia của người khuyết tật;

-         Cảnh báo sớm thiên tai; hỗ trợ sơ cứu và sơ tán sớm cho đối tượng dễ bị tổn thương;

-         Tổ chức chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và cứu người bị nạn (Cứu đuối trên sông/tai nạn trên đường sơ tán/tai nạn tại hộ gia đình);

-         Tổ chức cứu trợ khẩn cấp.

 1. 7.Thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến

-         Thời gian: Tháng 10 năm 2019 (dự kiến 5 ngày bao gồm cả chuẩn bị và thực hiện tại hiện trường);

-         Thời lượng: 1ngày/xã

-         Địa điểm: dự kiến chọn xã làm điểm là thị trấn Gio Linh

 1. 8.Chi phí: 

-         Theo kinh nghiệm của chuyên gia và định mức của dự án cũng như thỏa thuận và thống nhất giữa các bên. 

 1. 9.Nhiệm vụ của chuyên gia chính:

-         Xây dựng kịch bản diễn tập cho xã làm điểm;

-         Hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật trong quá trình diễn tập;

-         Viết báo cáo sau diễn tập.

Nhiệm vụ của chuyên gia hỗ trợ:

-         Liên hệ địa phương,

-         Xây dựng đề cương hoạt động; kinh phí

-         Làm việc với địa phương để chọn loại hình thiên tai diễn tập;

-         Làm việc với chuyên gia chính và góp ý kịch bản diễn tập nếu cso;

-         Hỗ trợ chuyên gia chính trong tổ chức thực hiện;

-         Thanh toán chi phí liên quan.

10. Yêu cầu với chuyên gia

 • Có kiến thức về Phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai;
 • Có kiến thức và kỹ năng về cứu hộ và sơ cấp cứu;
 • Có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện diễn tập về PCTT và TKCN có hòa nhập người khuyết tật;
 • Am hiểu về tình hình thiên tai và khả năng ứng phó của người dân và chính quyền tại địa phương vùng dự án;
 • Có kỹ năng làm việc với cộng đồng và đối tác địa phương và người khuyết tật;
 • Không có tiền sử về xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em.
 • Các chuyên gia quan tâm vui lòng gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 10 tháng 9 năm 2019. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng click vào đây.

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt