Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển chuyên gia Tập huấn lập kế hoạch kinh doanh và tiếp cận thị trường cho thành viên chủ chốt của các nhóm sở thích tại 8 bản tham gia dự án

 1.Tổng quát

Vị trí:

Nhiệm vụ của chuyên gia:

 

 

 

Thời gian làm việc:

Tổng số lớp tập huấn:

Số lượng học viên/lớp:

Khu vực làm việc:

Đơn vị tổ chức:

Chuyên gia báo cáo cho:

Chuyên gia

-       Soạn thảo chương trình, bài giảng và tài liệu tập huấn,

-       Trực tiếp tập huấn và hỗ trợ tại hiện trường,

-       Viết báo cáo và đánh giá khoá tập huấn và đề xuất các giải pháp để hỗ trợ thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2020

02 lớp với thời lượng là 02 ngày/lớp

35 học viên/ lớp

Xã Muổi Nọi và xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

                                        

 1. 2.Thông tin chung

Dự án "Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Sơn La” được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới và tổ chức Manos Unidas tài trợ, được Trung tâm SRD thực hiện và phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV triển khai các hoạt động tại 8 bản thuộc 2 xã Muổi Nọi và Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La từ tháng 01/2018 đến tháng 01/2021.

Sau hơn hai năm thực hiện, dự án đã triển khai, tổ chức được nhiều hoạt động theo kế hoạch đã lập, trong đó nổi bật là các hoạt động: Thành lập và vận hành 8 nhóm sở thích trồng lúa Thông minh với khí hậu (CSR), canh tác cà phê bền vững và phục tráng hai giống lúa nếp bản địa, 8 nhóm sở thích chăn nuôi gà bản địa có sử dụng đệm lót sinh học; 8 nhóm Tiết kiệm – vay vốn thôn bản (VSLA). Nhiều khóa tập huấn về những chủ đề nêu trên cùng các nội dung khác như: lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng trình bày, nói chuyện về giới, các hội thảo và các chuyến thăm quan học tập mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu, cũng đã được tổ chức để đại diện người dân và các bên liên quan tham gia.

Một số kết quả cơ bản sau hai năm có thể kể đến như: đã có khoảng 300 hộ gia đình tham gia trong các hoạt động của dự án, với tỉ lệ hộ nghèo/ cận nghèo từ 70 đến 75%; tỉ lệ nữ tham gia các hoạt động cũng từ 72 đến 89%; đã có 275 hộ gia đình được vay vốn từ 8 nhóm VSLA với số tiền trên 305 triệu đồng; năng suất của 8 ruộng mô hình lúa CSR đã tăng thêm từ 25 đến 30% so với cách cấy lúa truyền thống. Giảm được 2 - 3 lần phun hóa chất trừ sâu bệnh và không dùng hóa chất trừ cỏ do đó lợi nhuận thu được từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ 1000m2. 100% các hộ gia đình (240 hộ) đã áp dụng cấy lúa theo CSR tại ruộng của gia đình với diện tích từ 200 đến 1000m2. Quá trình phục tráng giống lúa nếp bản địa đã chọn ra được 2 giống lúa là Tan lanh và Tan nhe. Đối với hoạt động chăn nuôi gà bản địa, hầu hết các hộ gia đình đã áp dụng những kiến thức, kỹ thuật của các đợt tập huấn vào việc chăn nuôi gà tại gia đình. Đã có khoảng 40 hộ gia đình tăng đàn gà nuôi từ 30 con lên 50 con hoặc trên 300 con/ năm và có thu nhập sau hai năm thực hiện dự án từ khoảng 3 đến 30 triệu đồng/năm.

Năm 2019, dự án cũng đã tổ chức 04 lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh cho đại diện 104 hộ gia đình tại 8 bản thực hiện dự án. Sau các khóa tập huấn này, người dân đã có những kiến thức cơ bản về việc tính toán các chi phí khi muốn đầu tư, sản xuất hoặc bán các sản phẩm nông sản của gia đình; biết cách kết hợp giữa những thành viên trong gia đình và trong các nhóm sở thích để cùng sản xuất, tìm kiếm đầu ra và bán sản phẩm…

Năm 2020, nhằm tiếp tục thúc đẩy người dân chủ động trong việc tính toán và đầu tư cho chăn nuôi, phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững để chuyển đổi dần sang canh tác hữu cơ, tạo giá trị cho sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình, cũng như có kỹ năng liên kết và hợp tác nhóm để sản xuất và bán sản phẩm nông sản ra ngoài thị trường, Trung tâm SRD tìm kiếm chuyên gia hướng dẫn, tổ chức 02 lớp tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp cận thị trường cho thành viên chủ chốt của các nhóm sở thích tại 8 bản tham gia dự án”. Thông tin cụ thể về hoạt động này như sau:

 1. 3.Mục tiêu và kết quả mong đợi của hoạt động
 • 100% học viên hiểu rõ và biết cách tính toán giá thành sản xuất, giá thành cho sản phẩm cụ thể, tính toán lỗ/lãi, điểm hòa vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại gia đình…;
 • 80% học viên có thể xây dựng được các kế hoạch sản xuất và kinh doanh của gia đình;
 • Có ít nhất hai nhóm sở thích thu mua nông sản và gia cầm, thủy cầm lập kế hoạch kinh doanh, hợp tác theo tổ nhóm có sự tham gia của các nhân tố trong chuỗi;
 • Áp dụng được các kiến thức học được để có thể chủ động xây dựng các tổ hợp tác và thực hiện các kế hoạch kinh doanh khác trong tương lai.
 1. 4.Phương pháp tập huấn
 • Sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia, huy động và thúc đẩy tối đa sự tham gia và các nguồn lực sẵn có của học viên;
 • Tập huấn theo hình thức thực hành, vừa học vừa áp dụng;
 • Sử dụng các công cụ trực quan, các bài tập và mô hình thực tế.
 1. 5.Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia và cố vấn kỹ thuật SRD

Để thực hiện được các mục tiêu và mong đợi trên, chuyên gia và cố vấn kỹ thuật cần phải thực hiện những hoạt động sau:

 1. a)Phối hợp cùng cán bộ dự án, quản lý dự án SRD để thống nhất nội dung công việc, phương pháp, mục tiêu, cách thức thực hiện các lớp tập huấn, lộ trình tập huấn;
 2. b)Thiết kế chương trình, đề cương chi tiết cho lớp tập huấn bao gồm nội dung, kế hoạch bài giảng và phương pháp giảng, lịch trình thực hiện, những yêu cầu về tổ chức và hậu cần của chuyên gia đối với khóa tập huấn;
 3. c)Hoàn thiện tài liệu tập huấn và tài liệu phát tay cho học viên;
 4. d)Thực hiện khoá tập huấn theo phương pháp cùng tham gia, khuyến khích, phát triển kỹ năng, năng lực của học viên;
 5. e)Viết báo cáo khoá tập huấn và đề xuất các giải pháp để theo dõi, giám sát và hỗ trợ thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
 6. 6.Yêu cầu đối với Chuyên gia:
 • Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Có kinh nghiệm tập huấn những nội dung tương tự tại các dự án phát triển cộng đồng, đặc biệt tại các cộng đồng ở khu vực Đông và Tây Bắc của Việt Nam;
 • Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng tối thiểu từ 5 năm trở lên, đặc biệt là làm việc với người dân tộc thiểu số;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em và Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
 • Ưu tiên tư vấn đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.
 1. 7.Yêu cầu đối với Cố vấn kỹ thuật để góp ý, hoàn thiện tài liệu tập huấn:
 • Trình độ bậc đại học trở lên, chuyên ngành nông nghiệp;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án về nông, lâm nghiệp, đặc biệt là các dự án về phát triển sinh kế hộ gia đình;
 • Đã có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động phát triển chăn nuôi, trồng trọt cho các dự án trong và ngoài SRD;
 • Có kinh nghiệm trong việc biên soạn, góp ý và hoàn thiện các tài liệu tập huấn.
 1. 8.Công việc và thời gian thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Số ngày

1

Phối hợp cùng cán bộ dự án, quản lý dự án SRD để thống nhất nội dung công việc, phương pháp, mục tiêu, cách thức thực hiện các lớp tập huấn, lộ trình tập huấn

Tuần 3 tháng 5

0,5

2

Thiết kế đề cương chi tiết cho lớp tập huấn bao gồm nội dung, chương trình, kế hoạch bài giảng và phương pháp giảng, lịch trình thực hiện, những yêu cầu về tổ chức và hậu cần của chuyên gia đối với khóa tập huấn

Tuần 3 tháng 5

01

3

Hoàn thiện tài liệu tập huấn và tài liệu phát tay cho học viên

Tuần 4 tháng 5

0,5

4

Tiến hành tập huấn tại thực địa

Tuần 2 tháng 6

 

04

5

Viết và hoàn thiện báo cáo về khoá tập huấn và đề xuất các giải pháp để theo dõi, giám sát và hỗ trợ thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Tuần 3 tháng 6

02

 

Tổng thời gian làm việc của chuyên gia

 

08 ngày

 1. 9.Ngân sách/ kinh phí
 • Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD nhưng không vượt quá 2.000.000đ/ ngày (Hai triệu đồng). Mức thù lao của chuyên gia đã bao gồm thuế TNCN.
 • Thời gian làm việc của Cố vấn kỹ thuật SRD để góp ý, bổ sung và hoàn thiện tài liệu tập huấn là 02 ngày với thù lao là 3,500,000đ/ngày. Mức chi phí này cũng đã bao gồm thuế TNCN.
 • Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.
 1. 10.Hỗ trợ từ SRD
 • Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Làm các thủ tục thanh quyết toán thù lao cho chuyên gia và cố vấn kỹ thuật.

11. Thông tin liên hệ

Chuyên gia quan tâm xin gửi hồ sơ tư vấn đến: Mr. Bùi Quốc Quân theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20 tháng 05 năm 2020

Hồ sơ tư vấn gồm:

•            Kế hoạch, chương trình và nội dung thực hiện các lớp tập huấn;

•            CV của chuyên gia.

 

 
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt