Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia biên dịch báo cáo, tài liệu dự án "Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU" (VM066)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Biên dịch báo cáo, tài liệu dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” (VM066)

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 là một trong những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có các nội dung phi thương mại, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam trên thị trường quốc tế, trong đó mở ra các cơ hội lớn về gia tăng giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tại thị trường lớn Châu Âu, cũng như nhận được những ưu đãi về thuế, đặc biệt trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp ngay sau khi Hiệp định đi vào thực hiện hơn 90% các loại nông sản Việt Nam có thuế xuất về 0% khi xuất khẩu sang chấu Âu cụ thể như 99% các mặt hàng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được hưởng thuế xuất 0%, chỉ còn 1% giá trị xuất khẩu ở mặt hàng ván sợi, ván dăm và gỗ dán về 0% sau 4-6 năm. Tuy nhiên, các mặt hàng xuất gỗ và sản phẩm gỗ được tiêu thụ tại thị trường Châu Âu thì các doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt và đáp ứng được các quy định của VPA/FLEGT.

Tài liệu hóa các ấn phẩm và báo cáo của dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định Thương mại tự doViệt Nam - EU (EVFTA)” có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ những thành quả của dự án tới cơ quản lý nhà nước, nhà tài trợ, mạng lưới VNGO-EVFTA và các bên liên quan. Do vậy, biên dịch tài liệu là việc cần thiết, SRD đang cần tuyển một biên dịch thực hiện công việc dịch các tài liệu của cần thiết của dự án.

 

2. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

-          Các báo cáo và ấn phẩm của dự án được dịch từ Tiếng Việt – Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh – Tiếng Việt;

-          Nội dung báo cáo và ấn phẩm được đảm bảo chất lượng cao và đúng với nội dung của bản gốc;

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện công việc từ 18/05/2022 đến 31/05/2022,

4. NHIỆM VỤ CỦA BIÊN DỊCH

Biên dịch sẽ chịu trách nhiệm cụ thể như sau:

-          Biên dịch có trách nhiệm dịch nội dung báo cáo nghiên cứu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh sang Tiếng Việt;

-          Bảo đảm chất lượng dịch và truyền tải đúng nội dung của bản Tiếng Việt;

-          Bàn giao bản dịch đúng thời hạn.

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BIÊN DỊCH

  • Có bằng cấp Tiếng anh hoặc tương tự;
  • Có kinh nghiệm trong việc dịch tài liệu từ Tiếng Việt – Tiếng Anh và ngược lại;
  • Có hiểu biết về lĩnh vực dịch;

6. HỖ TRỢ TỪ SRD

  • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
  • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt