Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Vũ Thế Thường

Cán bộ chương trình

 

"Làm việc tại SRD là một niềm vui lớn với tôi. SRD mang đến cho tôi cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, tham gia vào các hoạt động giúp tôi nâng cao và phát triển các kĩ năng cũng như kiến thức chuyên môn. Tôi đang cố gắng làm việc thật nhiệt tình và học hỏi thêm những kinh nghiệm về quản lí dự án để thích nghi với môi trường làm việc tại SRD với tôn chỉ người dân tại các cộng đồng nông thôn được tăng cường năng lực để tự mình quản lí hệ thống sinh kế một cách bền vững".

Anh Vũ Thế Thường có bốn năm kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm Huy động Cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (VICOMC) với vai trò là Cán bộ Dự án và Thúc đẩy viên trước khi gia nhập SRD. Anh cũng là cộng tác viên về các hoạt động truyền thông và huấn luyện cho Học viện Macfarlane Burnet (MBI), Hội chữ thập đỏ Thanh Xuân. Qua quá trình làm việc, anh đã có được những kinh nghiệm về quản lí dự án, bao gồm các kĩ năng lập kế hoạch, giám sát và đánh giá, kĩ năng thúc đẩy và truyền thông. Ngoài ra. anh cũng tham gia nhiều khóa tập huấn về Huy động và phát triển nguồn lực, Truyền thông thay đổi hành vi, Quyền lợi người tiêu dùng, etc.

Sau khi gia nhập SRD vào tháng 10 năm 2007 với vai trò là Cán bộ Dự án, anh Thường đã được đề bạt là Điều phối viên về nâng cao năng lực.

Anh có bằng Cử nhân về Tâm lí Xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 1999 và bằng Thạc sĩ về Tâm lí Xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2003.

Tóm tắt một số kinh nghiệm về nghiên cứu, quản lý dự án và tập huấn

  • Nghiên cứu: Hơn 9 năm kinh nghiệm thực hiện và điều phối các nghiên cứ về các vấn đề mang tính khoa học và xã hội liên quan về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc gây nghiện, HIV, sức khỏe sinh sản, phát triển sinh kế nông nghiệp, ứng phó thiên tai, Biến đổi khí hậu (BĐKH)
  • Quản lý dự án: Hơn 9 năm kinh nghiệm thiết kế, triển khai và giảm sát các dự án về phòng ngừa HIV, phát triển sinh kế nông thôn, xây dựng năng lực về BĐKH, phòng chống thiên tai, etc.
  • Tập huấn: Hơn 8 năm kinh nghiệm thiết kế và trực tiếp giảng dạy tại các khóa tập huấn về nhiều chủ đề khác nhau như Phương pháp tập huấn có sự tham gia, Kỹ năng làm việc nhóm, Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PM&E), Đáng giá tổn thương có sự tham gia (PVA), Quản lý dự án, Đánh giá và Quản lý dự án có sự tham gia, Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM), etc.
  • Mạng lưới: Quản lý và hỗ trợ nhóm gầm 15 giảng viên hỗ trợ cho các hoạt động của mạng lưới VNGO&CC

 

 

 <Trở lại trang Nhân viên

 

 

 

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt