MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Nghiên cứu tiền trạm về sự tham gia của các bên liên quan trong các hoạt động quản trị rừng nhằm tăng cường kiểm soát gỗ bất hợp pháp tại tỉnh Lào Cai

Từ ngày 13 - 17/1/2016, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã phối hợp với 2 tổ chức thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT tiến hành nghiên cứu tiền trạm về sự tham gia của các bên liên quan trong các hoạt động quản trị rừng nhằm tăng cường kiểm soát gỗ bất hợp pháp tại tỉnh Lào Cai. Nghiên cứu tiền trạm đã được triển khai tại 4 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Lào Cai đó là: xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng), xã Sa Pả, (huyện Sa Pa) xã Tân An và xã Tân Thượng (huyện Văn Bàn). Cả 4 xã này hiện đang thí điểm  thực hiện chương trình REDD+. Chuyến nghiên cứu tiền trạm này là bước chuẩn bị cho nghiên cứu chính thức vào đầu tháng 3/2016 với mong muốn đưa ra các kiến nghị tới các bên liên quan, từ đó góp phần đề ra các giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý gỗ bất hợp pháp và tăng cường việc tuân thủ gỗ hợp pháp tại Việt Nam.

Nghiên cứu này là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chương trình thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội (CSO)” do EU tài trợ thông qua tổ chức FERN.

Một số hình ảnh về chuyến nghiên cứu tiền trạm ngày 13 - 17/1/2016: 

TTLC1317

Thảo luận với đại diện các cơ quan thuộc ngành lâm nghiệp cấp tỉnh,và cấp huyện

TTLC1317 1

TTLC1317 2

TTLC1317 3

Thảo luận với đại diện UBND xã, các trưởng thôn, các tổ trưởng tổ bảo vệ rừng cấp thôn

 TTLC1317 4

Nhóm nghiên cứu cùng đại diện UBND xã, các trưởng thôn,

các tổ trưởng tổ bảo vệ rừng cấp thôn chụp ảnh lưu niệm

-SRD-

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt