MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Hội thảo tổng kết dự án VM048 năm 2015 và lập kế hoạch hoạt động 2016

Ngày 6 tháng 1 năm 2016, hội thảo tổng kết dự án năm 2015 và lập kế hoạch hoạt động 2016 dự án “Quản lý và sử dụng đất có sự tham gia tại Phú Thọ và Thái Nguyên” – do Manos Unidas tài trợ - đã được tổ chức tại UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo đã tổng kết, chia sẻ những kết quả đạt được của dự án trong năm 2015 đồng thời thảo luận những khó khăn thách thức gặp phải và thống nhất các giải pháp khắc phục cho năm 2016. Theo đó, năm 2015, dự án đã thu được một số kết quả đáng khích lệ như: Phương pháp hoạt động theo tổ nhóm và mô hình sinh kế theo hướng nông nghiệp khép kín không rác thải được khuyến khích duy trì tại 11 xóm của 5 xã dự án; bước đầu có sự kết nối giữa các nhân tố trong chuỗi giá trị sản xuất - thu mua nông sản tại 3 xã dự án huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; thói quen sử dụng thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi giảm khoảng 80% tại các hộ dân tham gia nhóm chăn nuôi gà; tiếp tục mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi; phát triển mở rộng thành viên tổ hợp tác vườn ươm;…

Bên cạnh những kết quả nêu trên, trong quá trình thực hiện cũng vấp phải những khó khăn như mối liên kết sản xuất chưa thực sự gắn kết giữa các thành viên của các nhóm, việc triển khai các hoạt động dự án còn bị động và chưa đồng đều giữa các nhóm sở thích do mùa vụ nông nghiệp, các ngày lễ, các sự kiện tại các xã hoặc thôn xóm…

Ký kết hợp tác tiêu thụ gà nuôi giun quế giữa Công ty Tâm Đạt với UBND 3 xã và 3 trưởng nhóm sinh kế

Ký kết hợp tác tiêu thụ gà nuôi giun quế giữa Công ty Tâm Đạt với UBND 3 xã và 3 trưởng nhóm sinh kế

Qua hội thảo này, các thành viên tham gia cũng đưa ra một số biện pháp nhằm khắc phục các vướng mắc gặp phải khi thực hiện dự án (thực hiện việc đổi công lao động để các thành viên hỗ trợ nhau trong việc thực hành các hoạt động sinh kế, hoạt động chăn nuôi; chủ động tìm đầu ra để bán gà nuôi giun quế; thông tin với các bên tham gia dự án cụ thể hơn để sắp xếp kế hoạch hoạt động dự án) đồng thời cùng thảo luận và chốt lại những điểm chính sẽ tập trung thực hiện trong năm 2016 (Đối với hợp phần sinh kế là: Nhân rộng mô hình theo hướng hợp tác tổ nhóm; Người dân và các tổ nhóm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của mình; Mở rộng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa, không chỉ đơn thuần là con gà; Tăng diện tích nuôi giun quế để phục vụ các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt khác; Mở rộng thêm thị trường thu mua sản phẩm, không chỉ có một công ty Tâm Đạt. 2) Đối với hợp phần QLBV và PTR: Phải có sự kết nối giữa 2 dự án là VM048 và VM055; Tăng cường quản lý và giám sát của các tổ QLBVR; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông.

TK VM048

Ông Hoàng Văn Tuyển, trưởng ban QLDA tỉnh Phú Thọ chia sẻ

Tham gia hội thảo ngoài các thành viên ban chỉ đạo dự án tại tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ còn có đại diện đến từ các cơ quan, tổ chức có liên quan như Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, Hạt kiểm lâm, Phòng giáo dục huyện Phú Lương, đại diện các tổ/nhóm sinh kế của xã các dự án. 

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt