MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Đầu tư chiến lược cho năng lực vận động chính sách của SRD

 Đây là kết luận quan trọng nhất sau hai ngày làm việc (17-18/10//2013) trong hội thảo “Đánh giá năng lực vận động chính sách (VĐCS) của SRD” giữa đại diện Ban Giám đốc và cán bộ SRD và nhóm chuyên gia đến từ dự án CASI do CARE hỗ trợ. Hội thảo đặt ra ba mục tiêu: trước hết (1) khẳng định thế mạnh hiện có của SRD trong VĐCS, tiếp đến (2) xác định các năng lực hiện còn thiếu và yếu, và (3) lập kế hoạch đầu tư chiến lược nhằm nâng cao năng lực VĐCS.

Thông qua thảo luận và phản biện, cán bộ SRD đã phản ánh khách quan năng lực hiện tại của Trung tâm xét trên tất cả các phương diện của VĐCS, bao gồm: mối quan hệ bên ngoài, yếu tố nội bộ của tổ chức và mối quan hệ với cộng đồng. SRD đến nay đã rất thành công trong các hoạt động ở cấp cơ sở và tạo ra sự thay đổi trong quá trình ra quyết định tại địa phương, đặc biệt trong việc nhân rộng các mô hình sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trên con đường trở thành tổ chức hàng đầu trong VĐCS (Chiến lược phát triển tổ chức giai đoạn 2013-2017) SRD đang đối mặt với hai thách thức, đó là: xác định một lộ trình với các cột mốc cụ thể để đạt được mục đích, và tăng cường đầu tư nhân lực cho VĐCS. Ngay trong hội thảo, cán bộ SRD đã thống nhất những việc có thể làm ngay để từng bước giải quyết thách thức, đó là :

 

DSC02979

 

- Xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược từ nhân sự, ngân sách cho đến các cơ chế hỗ trợ hiệu quả cho VĐCS.
- Phát triển các hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo VĐCS được thực hiện ở cả cấp độ dự án riêng lẻ và chương trình, mỗi cấp đều chia sẻ các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của VĐCS.
Thay đổi cốt lõi sau hội thảo đó là cán bộ SRD hiểu được tư duy làm VĐCS, và phương thức chuyên nghiệp hóa công tác VĐCS. Ông Nguyễn Văn Anh, Quản lý Chương trình Phát triển Nông thôn của CARE chia sẻ: “VĐCS diễn ra ở nhiều cấp và không nhất thiết dẫn đến việc ra đời các chính sách mới. VĐCS hiệu quả có thể tạo ra các thay đổi trong quá trình ra quyết định ở cấp địa phương, ví dụ: chính quyền cơ sở tiếp nhận và nhân rộng các mô hình phát triển, hoặc áp dụng các phương thức làm việc có sự tham gia.” Ngoài ra, từ cấp cơ sở, mỗi dự án cần tập trung thiết lập và bồi dưỡng các chuyên gia của địa phương. Họ là những người dân có khả năng dẫn đầu, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng để tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Bên cạnh đó, SRD cần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với các đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, truyền thông và các đơn vị nghiên cứu chính sách- vì tiếng nói của họ có trọng lượng khi đưa ra các quyết sách ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

DSC02963

-SRD-

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt