MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

VNGO-FLEGT tập huấn vận động chính sách

Tiếp theo kế hoạch đã được thảo luận ở hội thảo tổng kết năm 2015 và xây dựng kế hoạch hoạt động của mạng lưới VNGO-FLEGT năm 2016 (ngày 19/12/2015 tại Đà Nẵng), trong năm 2016, Mạng lưới sẽ đẩy mạnh các hoạt động vận động chính sách nhằm khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong thúc đẩy và tăng cường quản trị hiệu quả.
Để đạt được mong muốn này, VNGO-FLEGT và SRD có kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn để xây dựng một chiến lược vận động chính sách và triển khai kế hoạch vận động chính sách hiệu quả trong năm 2016. Trong hai ngày 13 và 14/3/2016, SRD cùng cố vấn là bà Dorothea Konstantinidis tổ chức tập huấn lập kế hoạch vận động chính sách của Mạng lưới VNGO-FLEGT nhằm xây dựng một chiến lược vận động chính sách, kế hoạch triển khai và hoạt động vận động chính sách cụ thể, hiệu quả của Mạng lưới trong năm 2016.

Bên cạnh đó, Bà Hợp Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mình làm thế nào để truyền tải được thông điệp của mạng lưới trong 1.5 phút ngắn gọn đầy đủ và hiệu quả. 

Mrs. Hop chia se thong tin cap nhap ve chuong trinh UNREDD va tien trinh dam phan VPA-001

Bà Vũ Thị Bích Hợp - Giám đốc SRD, Trưởng ban điều hành VNGO-FLEGT chia sẻ thông tin cập nhật về Chương trình UNREDD+ và tiến trình đàm phán VPA

vdcs 14 15

 Bà Dorothea Konstantinidis - cố vấn của SRD, thúc đẩy viên tại hội thảo

Đợt tập huấn này với sự tham gia của các tổ chức thành viên Mạng lưới, thúc đẩy viên Thea cùng xây dựng một lộ trình vận động chính sách. Trong đó lộ trình cần trả lời các câu hỏi tiên quyết cho một mục tiêu SMART, từ các bước xây dựng chiến lược, đến việc lên kế hoạch vận động chính sách và cách giám sát và đánh giá kế hoạch.

Một số hình tại hội thảo tập huấn: 

10

3.-001vdcs 3

Các cán bộ SRD cùng thành viên khác trong mạng lưới tham gia thảo luận và trình bày kết quả thảo luận


-SRD-

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt