MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG CỦA VPA-FLEGT ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

Hiệp định VPA-FLEGT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2019 theo thỏa thuận giữa Liên minh Châu Âu và Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo các tổ chức và hộ gia đình ở Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng gỗ đều phải đáp ứng và tuân thủ yêu cầu gỗ hợp pháp trên thị trường nội địa hay xuất khẩu. Các nội dung chính của Hiệp định đã được quy định tương ứng trong Luật Lâm nghiệp 2017, và vì thế, đã và đang được thể chế hóa thông qua các nghị định và thông tư.

Hiệp định VPA-FLEGT khi được thực thi bên cạnh các mục tiêu kỳ vọng về ngăn chặn khai thác gỗ trái phép, tăng cường quản trị rừng, thì việc thực hiện và tuân thủ các quy định cũng có thể tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia ngành công nghiệp chế biến gỗ. Vì thế, việc theo dõi và báo cáo đánh giá tác động của VPA-FLEGT là một nội dung yêu cầu thực hiện của Hiệp định này, làm cơ sở cho các đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các chính sách và quy định liên quan. Với sự hỗ trợ tài chính của Bộ phát triển Quốc tế Anh (DFID) thông qua tổ chức FERN (NGO của Bỉ), Mạng lưới VNGO-FLEGT và Trung tâm SRD đã xây dựng Khung giám sát tác động của VPA-FLEGT đến các doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô vừa và nhỏ (SMEs).

Ngày 30/10/2019 một khóa tập huấn về khung giám sát tác động và công cụ thu thập thông tin đã được tổ chức tại Văn phòng SRD với sự tham gia của đại diện bốn tổ chức tham gia mạng lưới VNGO-FLEGT. Trong khóa tập huấn đã thống nhất về 2 tác động kỳ vọng của VPA-FLEGT đến SMEs chế biến gỗ, 10 tiêu chí theo dõi và 25 chỉ số theo dõi. Hai tác động kỳ vọng đó là: i) SMEs nâng cao khả năng thích ứng và sẵn sàng tuân thủ thực hiện quy định về cung ứng gỗ/sản phẩm gỗ hợp pháp và ii) SMEs cải thiện sản xuất, tiếp cận thị trường và hiệu quả kinh doanh từ thích ứng và tuân thủ quy định về cung ứng gỗ hợp pháp. Cán bộ 4 tổ chức đã được hướng dẫn các câu hỏi thu thập thông tin cho việc theo dõi tác động theo như khung giám sát đã thống nhất.

Sau khóa tập huấn, cán bộ bốn tổ chức tham gia mạng lưới VNGO-FLEGT sẽ tiến hành thu thập thông tin từ các SMEs chế biến gỗ ở các địa phương gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị và Đồng Nai. Những thông tin được thu thập sẽ được tổng hợp để xây dựng báo cáo hiện trạng ban đầu về các SMEs chế biến gỗ ở các địa phương tại thời điểm trước khi triển khai VPA-FLEGT.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn

 DSC2802 finalll

 DSC2829

 DSC2847

 DSC2881 finalll lay

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt