MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Cuộc họp Ban điều hành Mạng lưới VNGO - EVFTA lần thứ nhất

 

 Sau cuộc họp khởi động thành lập mạng lưới ngày 16 tháng 11, toàn bộ thành viên mạng lưới đã thống nhất đề cử các tổ chức tham gia ban điều hành (BĐH) mạng lưới, danh sách cụ thể như sau:

 

TT

Tổ chức

Đại diện

1.

Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD)

Bà Vũ Thị Bích Hợp/Ông Nguyễn Phú Hùng

2.

Hội chủ rừng Việt Nam

Ông Nguyễn Bá Ngãi

3.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên GAIA (GAIA)

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền

4.

Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững (SCODE)

Bà Ngô Thị Lan Phương

5.

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Đăk Lăk

Ông Trần Ngọc Thanh


*Ông Mai Phan Lợi đại diện tổ chức Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC) và ông Đặng Đình Bách đại diện Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPDS) đang bị công an tạm giữ, do vậy không còn nằm trong Ban Điều hành Mạng lưới.

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững là cơ quan được giao nhiệm vụ đầu mối của mạng lưới, đã tổ chức cuộc họp BĐH lần thứ nhất vào ngày 8/1/2021. Tại cuộc họp này, các thành viên BĐH Mạng lưới đã thống nhất bầu SRD là chủ tịch Mạng lưới VNGO-EVFTA (SRD tự bố trí lãnh đạo đảm nhiệm vị trí chủ tịch mạng lưới).

Jan8 hopbdh16

Bà Vũ Thị Bích Hợp - Giám đốc Trung tâm SRD

Trong cuộc họp, các thành viên BĐH cũng đã đề ra những vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch Mạng lưới bao gồm:

- Chịu trách nhiệm ký các văn bản ban hành của Mạng lưới
- Chịu trách nhiệm triệu tập cũng như chủ trì các cuộc họp định kỳ của BĐH và Mạng lưới.
- Chịu trách nhiệm soạn thảo và thông qua nội quy hoạt động của BĐH
- Thông qua kế hoạch hoạt động chung của Mạng lưới.
- Bổ nhiệm thư ký tại mỗi cuộc họp BĐH và Mạng lưới
- Chủ tịch Mạng lưới sử dụng con dấu của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững với 2 chức danh: Lãnh đạo Trung tâm và Chủ tịch Mạng lưới để giao dịch với các đối tác bên ngoài mạng lưới
- Quy chế hoạt động Mạng lưới VNGO-EVFTA

 Jan8 hopbdh12

Thành viên BĐH

 

Jan8 hopbdh11

Ông Nguyễn Phú Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm SRD

Cuộc họp cũng đã đưa ra:

- Quy định rõ vai trò, nhiệm vụ của các thành viên, mối quan hệ giữa ban điều hành và các tổ chức thành viên cũng như quy trình ra quyết định
- Ngân sách cho các hoạt động của Mạng lưới có sự đóng góp của các tổ chức thành viên thông qua các dự án mà các thành viên đang thực hiện
- Kế hoạch chung của Mạng lưới được đóng góp trên cơ sở kế hoạch hoạt động liên quan đến EVFTA của từng tổ chức thành viên với nguồn kinh phí của từng tổ chức
- Báo cáo hoạt động của Mạng lưới sẽ được thực hiện theo năm.
- Mạng lưới sẽ không có Ban thư ký. Tại mỗi cuộc họp sẽ có thư ký được chỉ định bởi tổ chức điều phối
- Hiện nay, mục tiêu chính của Mạng lưới là tham gia vào Nhóm tư vấn trong nước (DAGs). 4 Bộ chịu trách nhiệm chính cho việc thực hiện DAGs đó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MARD, MoNRE, MoIT, MoLISA) Bộ Công thương sẽ là đầu mối trình lên chính phủ các tiêu chí của các thành viên tham gia DAGs và vẫn chờ chính phủ phê duyệt. Do đó, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của BĐH là thúc đẩy, hỗ trợ SRD tham gia là một thành viên của DAGs.
- Nhiệm vụ đầu tiên của BĐH là xây dựng, lập kế hoạch hoạt động chung của Mạng lưới. Ban điều hành cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy, phê duyệt, giám sát và đánh giá việc thực hiện các hoạt động này của các tổ chức thành viên
- Mạng lưới sẽ tổ chức họp BĐH định kỳ 3 tháng/lần. Nội dung cuộc họp là chia sẻ, đánh giá hoạt động thực hiện bởi các tổ chức thành viên, rà soát các hoạt động trong bản tin của Mạng lưới cũng như kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động dự án của các thành viên.
- Cách thức hoạt động của BĐH: Nguyên tắc đồng thuận dựa trên sự đồng thuận của các thành viên ban điều hành tại cuộc họp.

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt