MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

SRD kêu gọi đề xuất nghiên cứu

srd

Ngày 10/03/2021, Trung tâm Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tổ chức phiên họp Cung cấp thông tin cho các đơn vị quan tâm tham gia đề xuất, cuộc họp có sự tham gia của 11 đại diện các tổ chức (trong đó có 3 tổ chức tham gia qua hình thức họp trực tuyến) là thành viên Mạng lưới các tổ chức NGO Việt Nam về EVFTA (VNGO-EVFTA), Mạng lưới các Tổ chức NGO Việt Nam về FLEGT (VNGO-FLEGT) và các tổ chức quan tâm. Tại phiên họp, SRD đã có những thông tin chia sẻ, định hướng, làm rõ các chủ đề nghiên cứu, đồng thời giải đáp các câu hỏi của các đơn vị, tổ chức tham gia đề xuất về quy trình, tiêu chí lựa chọn đánh giá.

 

Các nghiên cứu dự kiến được triển khai và hoàn thành trước tháng 8 năm 2021 nhằm đánh giá tổng quan, thu thập số liệu tại hiện trường để phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại trong hệ thống quản trị rừng, trong chuỗi sản xuất, cung ứng gỗ, trong các vấn đề về môi trường, xã hội trực tiếp, gián tiếp liên quan với chuỗi cung ứng trong bối cảnh Việt Nam đang thực thi Hiệp định EVFTA, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách, phối hợp với SRD tham vấn cho các bên liên quan như Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và các cơ quan địa phương như Sở NN&PTNT các tỉnh trọng điểm trong chuỗi cung ứng gỗ, đồng thời cung cấp thông tin, khuyến nghị cho nhóm DAGs và Ủy ban thực thi chung (JIC).

 

Các tổ chức tham dự phiên họp đánh giá cao những thông tin đầu vào được cung cấp cũng như tính minh bạch, công bằng trong quy trình tuyển chọn 3 tổ chức thực hiện các chủ để nghiên cứu do trung tâm SRD triển khai.

 

 

Hạn cuối nộp đề xuất nghiên cứu: trước 17:00 ngày 31/03/2021.

 

Hướng dẫn nộp đề xuất nằm tại link sau: Hướng dẫn

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt