MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Sau cơn mưa trời lại sáng

Tiêu vàng  rụng lá do ngập úng 1 web

Cây tiêu là một trong những nguồn sinh kế chính của người dân xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong các đợt mưa lụt liên tiếp tháng 10 -11 năm năm 2020, nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng do tiêu bị ngập úng, cây rụng lá, thối rễ. Đối với những hộ gia đình có NKT, khó khăn lại càng lớn hơn.

Tiêu vàng  rụng lá do ngập úng 2 web

 

                 Tiêu vàng  rụng lá do ngập úng 3 web                                
Tiêu vàng & rụng lá do ngập úng

Chị Nguyễn Thị Thơ ở thôn An Nha, thành viên CLB NKT xã Gio An, có con trai khuyết tật nhìn đã chia sẻ trong đợt đánh giá thiệt hại sau lụt: “Vườn tiêu nhà chị hơn hai trăm gốc mà chừ chết hết hơn trăm mấy cây rồi, mấy năm trước thu hoạch có khi được 5-6 tạ bây giờ chắc còn chưa đầy 2 tạ.

Các hộ nhận hỗ trợ 4 web

 

Các hộ nhận hỗ trợ 3 web

Các hộ được nhận hỗ trợ từ dự án

Ngày 11-12/3/2021, trong khuôn khổ dự án “’Hỗ trợ phục hồi sau lụt cho NKT ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị” (VM071) do tổ chức Caritas (Úc) tài trợ, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tiến hành bàn giao lần 1 nguồn vốn hỗ trợ phục hồi sinh kế, cải tạo vườn, chuồng cho 56 hộ gia đình NKT bị thiệt hại nặng do thiên tai năm 2020 trên địa bàn hai xã Gio An và Gio Châu, huyện Gio Linh. Gia đình chị Thơ là một trong 28 hộ nhận được hỗ trợ lần này: “Với nguồn vốn hỗ trợ này, gia đình sẽ góp thêm một ít nữa để khôi phục vườn tiêu. Trước mặt, chị sẽ mua 2 xe phân chuồng để bón cho những gốc còn có khả năng phục hồi được, những gốc tiêu đã chết thì chờ mùa mưa tới, phải cải tạo đất rồi trồng lại cây mới.”

Các hộ nhận hỗ trợ 2

 

Các hộ nhận hỗ trợ 1 web

Các hộ được nhận hỗ trợ từ dự án

Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng rằng với sự hỗ trợ của dự án và tự lực của các hộ gia đình, vườn tiêu nhà chị Thơ và các hộ gia đình khác ở các xã dự án huyện Gio Linh lại một lần phủ xanh vùng quê đất đỏ bazan.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt